fredag 28 september 2012

ÄNTLIGEN!

Äntligen  - äntligen har vi satt ned foten och lovat att avskaffa FAS 3.

Efter att hamnat snett med orden hamnar nu Socialdemokraterna helt rätt när de tänker avskaffa det otidsenliga systemet med Fas 3.

Jag har hela tiden som Fas 3 funnits  inte kunnat slå undan tanken om liknelsen med nazitidens slutliga lösning. Jag inser det absurda i liknelsen men Fas 3 är en förödmjukande slutlig förvaring när samhället har gett upp om arbetslösa. I dag är det fler än 30 000 individer som har mer eller mindre meningslös sysselsättning i Fas 3 i den sista delen av regeringens paket om jobb-och utvecklingsgaranti.

Det är klart att Socialdemokraterna måste avskaffa ett system som har varit ett politiskt haveri från första gång. Till och med den förra arbetsmarknadsminister som var en av uppfinnarna av systemet, Sven-Otto Littorin, har sagt att det är ett misslyckande.


Dagens system ska avskaffas och ersättas med ett system av riktiga jobb eller utbildningar. Inte helt olika systemet med Plusjobb som avskaffades av Alliansregeringen genast efter valvinsten 2006.

För att åstadkomma det ska tre olika ­anställningsstöd användas. Privata arbets­givare ska kunna få 85 procent av lönekostnaden under ett år, kommuner ska kunna få hundraprocentigt stöd och föreningar ska få stöd för deltidsanställningar.

För att finansiera reformen avsätts två miljarder som tillsammans med resurser hos Arbetsförmedlingen i form av den avsättning på ca 5000 kronor/ individ som anordnarföretagen får. Det blir ca 1,8 miljarder/år. Kostnaden blir då 3,8 miljarder. Varje arbetslös som får ett arbete innebär dessutom minskade kostnader för A-kassan.

Jag är dock missnöjd med förslaget på en punkt. Jobben som har anställningsstöd leder inte till förnyad kvalificering i A-kassan. Det borde det ha göra.

Jag har slutligen en önskan! De människor över 60 år som trots konstruktiv intensivbearbetning under 1 år inte kommit en millimeter närmare arbetslivet borde tillåtas kliva ut ur arbetskraften; slippa att jagas runt på låtsasaktiviteter som alla vet inte har ett dugg med framtida jobb att göra.Arbetsgivaren vill ju trots allt inte ha något med dem att göra.
Aftonbladet ,Dagens Arena , Alliansfritt Sverige , Arbetet ,

Peter Andersson , Göran Johansson

Inga kommentarer: