måndag 27 oktober 2014

Äntligen satsas det på arbetsmiljön!

Sex av tio svenska arbetsplatser saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. Det är helt enkelt så många som en tredjedel som inte ens bryr sig.

Det visar Arbetsmiljöverkets stora inspektion som har genomförts under oktober. Verket har besökt över 1700 företag.

-Det är oroväckande, konstaterar avdelningschef Håkan Olsson. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. 

Det som påverkar människor på deras arbetsplatser är faktorer som för långa arbetsdagar, ohållbart hög arbetsbelastning, brist på positiv feedback, olösta konflikter, mobbning, trakasserier och bristande ledarskap. Men andra faktorer kan vara arbeten med höga krav men små påverkansmöjligheter, nedläggningshot och de allt vanligare osäkra anställningsförhållandena. 

Åtta år med Alliansregeringen har varit förödande för arbetsmiljöarbetet. 2007 rivstartade de med att lägga ned den statliga arbetslivsforskningen, Arbetslivsinstitutet. De fortsatte snabbt med att minska Arbetsmiljöverket med en fjärdedel. Alliansen tyckte helt enkelt att det inte behövdes resurser till arbetsmiljöarbetet. De anställda skulle helt sonika välja andra arbetsgivare. Arbetsmarknaden utvecklades inte riktigt som de sa.

Det är med tanke på hur det ser ut i många företag i Sverige av idag glädjande att regeringen Löfven nu aviserar en satsning på arbetsmiljöarbetet.

--Arbetsmiljön är ett högt prioriterat område för regeringen, sa Ylva Johansson och tillade att det är därför regeringen satsar 100 miljoner mer varaktigt i budgeten.

Inga kommentarer: