lördag 25 oktober 2014

Bromma flygplats blir kvar!Jag menar att det är viktigt att kunna ta sig till Stockholm på ett enkelt och smidigt vis. Det är en angelägenhet för hela Sverige och är inte en lokal Stockholmsfråga. Det är en väsentlig fråga för Borås, för jobben och för tillväxten, att det finns smidig förbindelse med Stockholm.


Den politiska majoriteten i Stockholm har beslutat att lägga ned Bromma flygplats senast 2022. Det finns dock en hake; att nedläggningen inte får hota jobben och tillväxten i Stockholm. Nu ska en förhandlingsperson tillsättas som ska förhandla med alla parter. Jag får verkligen önska personen lycka till med den vaga uppgiften.

Så här uttrycker sig majoriteten i Stockholms stad:

"Givet att förhandlingarna med den av regeringen utsedda förhandlingspersonen visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i Regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022."


Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Stockholm har tänkt sig att bygga bostäder istället för att nyttja marken som flygplats. Det skulle säkert gynna dem som redan bor inom området med högre bostadspriser som följd men det finns en hake.

"– Det är säkert juridiskt möjligt (att bygga bostäder på marken). Men Trafikverket har pekat ut Bromma som riksintresse, för att den är särskilt lämplig för flygplatsverksamhet. Enda möjligheten kommunen har att detaljplanera marken som bostadsområde, är om Trafikverket häver riksintresset. Jag är av uppfattningen att det inte är allmänt känt att det ser ut så, säger Rami Yones, långsiktig planerare på Trafikverket. "

Att bevara Bromma flygplats har inget egenvärde i sig. Om transportfrågan kan lösas på annat sätt så är det OK. Kan man förstärka Arlanda, hitta nya snabba transportvägar från Skavsta eller Västerås in till Stockholm eller kanske bygga en helt ny flygplats så har förmodligen inget något emot att man bygger bostäder på Bromma flygplats. Nuvarande tåglösning är inte optimal förrän långt senare än 2022 kanske inte innan avtalet med Bromma flygplats löper ut, 2038.

Med risk att göra mig till ovän med Miljöpartister så är det största hindret för att kunna finna en lösning på problemet just Miljöpartiet. De är ointresserade av att lösa transportfrågan. De vill helt enkelt ha bort flygtrafiken eftersom de är mot flygtrafik. Så enkelt är det. Det är tillåtet att ha den åsikten men lite oärligt att få väljare att tro att de vill flytta Brommas trafik till Arlanda. I själva verket har de på både lokal som nationell nivå verkat för att minska flygtrafiken på Arlanda.

Så här uttrycker sig Infrastrukturminister Anna Johansson från Göteborg i frågan.

Enligt Statsminister Stefan Löfven ser han överenskommelsen som ett "önskemål" och att förhandlingspersonen ska se över konsekvenserna. "Vi vet inte vad som händer med Bromma flygplats" säger han vidare. Allt enligt Dagens Nyheter.

Med tanke på att S är djupt splittrad i frågan och att så mycket osäkerhet omgärdar frågan så är det ingen större mängd pengar som jag vinner om jag skulle spela på att Bromma flygplats blir kvar åtminstone till 2038. Det är dock olyckligt att debatten om Bromma blossar upp på nytt eftersom ingen då satsar på personalen och på arbetsplatsen.ör att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.


För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.
För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022Att bevara Bromma flygplats har inget egenvärde. Om det går att lösa transportfrågan för Sverige i sin helhet så är det OK. Går det att utöka trafiken på Arlanda eller kan man lösa snabba transporter från Skavsta så kan det vara en lösning. Eller bygga ny flygplats någon annanstans i Stockholmsområdet kan också vara tänkbart. Snabbtåg är långt ifrån en lösning och även om det blir löst någon gång på 30-talet så täcker bansystemet enbart de större metropolerna.Med risk att reta upp Miljöpartister i Borås så hävdar jag att kruxet är just Miljöpartiet. Partiet är inte intresserade av att lösa situationen. De är mot flygtrafik och vill egentligen ta bort den helt och hållet. Punkt slut. Både lokalt i Stockholm och nationellt har MP hela tiden agerat för att minska trafiken på Arlanda. De vill helt enkelt inte öka trafiken med Brommas flygtrafik på ca 2,3 miljoner flygningar/år och lägga dessa på Arlanda.

1 kommentar:

Lars Flemström sa...

Om förnuftet får råda kan Bromma läggas ner senast 2017. Om vi snarast avslutar det stolliga experimentet att låta ett privat bolag både bygga och trafikera jänrvägen till Arlanda, så kommer Arlanda att bli ett betydligt smidigare sätt att ta sig till Stocholm city än Bromma.

Järnvägsanläggningen (avser anslutningsbanan mellan Norra stambanan och flygplatsen) bör alltså förstatligas (men bevare oss för Trafikverket!)och en offentlig huvudman bör utses för flygplatstågen, varefter priserna för att åka med dessa bör sänkas mycket kraftigt.

Från Borås, som inte ligger så förfärligt långt från Stocholm, borde det gå lika bra med tåg hela vägen. Men det kräver att Trafikverket avvecklas och att genereldirektör Gunnar Malm för se sig om efter ett nytt jobb.

Både TV och GM har grovt misslyckats med sin uppgift. TV är ingen opartisk expertmyndighet vare sig det gäller järnväg eller flyg. Arlanda är en kraftigt underutnyttjad flygplats. Det är fruktansvärt osmidigt att splittra flyget på två flygplatser i samma region. Det är orseriösa aktörer i flygbranschen som vill ha det så. De bedriver en ytterst osaklig lobby-kampanj med hjälp av "Primegate" Niklas Nordström, som numera även är s-kommunalråd i Luleå.

Märkligt för resten att man som hög partiföreträdare får sitta på två olika stolar, och driva klart motstidiga intressen. För Luleå kommuns intressen driver han inte i Bromma-frågan. Och ej heller det norrbottniska näringslivets intressen.

Varför landar inte flyget från Luleå på Bromma? Därför att Arlanda erbjuder mycket bättre möjligheter att ta sig vidare i både Sverige och världen, oavsett om man fortsätter med flyg eller tåg.