lördag 18 oktober 2014

Varför går BT ISIS till mötes?

Jag anser att vi ska kalla dem för ISIS och inte för IS.

Att jihadistgruppen Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis) strider för att upprätta en egen stat baserat på en extremt sträng tolkning av sharia, alltså islamisk lag, har länge varit tydligt i all vedervärdighet. I ett officiellt uttalande utropade Isis i somras officiellt ett kalifat, alltså en islamisk stat. Gruppens ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, utnämndes till statens ledare.

”LAGLIGHETEN I ALLA emirat, grupper, stater och organisationer ogiltigförklaras genom expansionen av kalifatets auktoritet, och ankomsten av dess trupper till deras områden”, heter det i uttalandet.
– Islamiska staten beslutade att bilda ett islamiskt kalifat och att välja en kalif för muslimernas stat, sa gruppens talesman Abu Muhammad al-Adnani i ett bandat tal, enligt nyhetsbyrån AFP.

I samma meddelande angav talesmannen att de nu byter namn till IS,  Islamiska Staten. Samtidigt uppmanade han all världens media att använda det nya namnet eftersom det gynnar deras syften.

Kalifatet ska inte bara omfatta Irak och Syrien utan också Mellanöstern med Egypten och Turkiet. Den omfattar även Nordafrika, Spanien och Italien, Balkan, Asien och till och med stora delar av Kina.

I Kalifatet ska en extrem variant av Sharia tillämpas. ISIS strävar efter det samhällssystem som rådde för över 1300 år sedan. Ett samhällssystem som grundades på de värderingar som som fanns under de första generationerna efter profeten Muhammads död år 632.

Genom att Borås Tidning genomgående använder sig av beteckningen IS i artiklar om situationen så legitimerar tidningen också Islamisternas världsbild och sprider den till andra islamister.


Kalla dem för ISIS istället!


Inga kommentarer: