lördag 31 januari 2009

S för förändring

Sitter i Aroskongressalen i Västerås. Socialdemokrater i hela landet har samlats för att diskutera framtiden inom landsting och kommuner. Just nu talar Ilmar Reepalu.
Infrastrukturen är basen i vårt samhälle och den ger också förutsättningen för välfärden. Det handlar också om ett hållbart samhälle. Hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Varför ger den moderatstyrda regeringeni inte miljonområdena förutsättningar för att vara hållbara? Ge ROT-avdrag även till miljonområdena.

Vi är tveksamma till friskolorna i Sverige men de finns och är inte helt lätta att avskaffa men 2010 kan vi få en majorsfri skola.

Inga kommentarer: