torsdag 22 januari 2009

Gamla forslag blir nya

Den moderatstyrda regeringen la idag aterigen ett forslag som presenterades som nytt men som redan har framforts tidigare.
Bluff och lur som vanligt, med andra ord.

De har forslagen som regeringen pa nytt presenterar racker inte for att motverka en mycket kraftig okning av arbetslosheten. Vi socialdemokrater vill se investeringar i framtidens grona jobb, investeringar i jobb och utbildning för de som nu varslas, och mer resurser till kommunerna.

Innan de ockso borjar varsla.

Jag befinner mig i Makedonien dar tangentborden inte har vara sista bokstaver i alfabetet.

Inga kommentarer: