torsdag 15 januari 2009

Är Borås glesbygd?

Regeringen presenterade idag förslaget på nya strandskyddsregler. Naturskyddsföreningen anser att förslaget gör det lättare att exploatera stränder, även i områden med mycket starkt exploateringstryck, och de saknar skärpningar i hårt utsatta områden.

Det nya förslaget listar bl.a nya möjligheter att få dispens från eller att helt upphäva strandskyddet, bland annat om en anläggning (t.ex. en golfbana) ska ”utvidga” sin verksamhet och detta inte kan göras utan att bygga inom strandskyddszonen. Detta kan bli ett kryphål i områden med högt exploateringstryck, där det är svårt att hitta andra platser att bygga ut på. Förslaget är inte begränsat till landsbygden.
Dispens och upphävande ska kunna medges för ett ”mycket angeläget intresse”. Det kan öppna för ny dispensgivning. Förslaget är inte begränsat till landsbygden. Centerpartisten och miljöministern Carlgrens förslag möjliggör dispens och upphävande för landsbygdsutveckling också runt Mälaren, Vänern, Vättern och Siljan, även där det råder stor efterfrågan på mark. Upphävande och dispens på grund av landsbygdsutveckling ska också kunna medges i andra områden med högt exploateringstryck, t.ex. Södertörns, Roslagens, Österlens och Bohuskustens inland. Här finns många områden med högt bebyggelsetryck. Allt detta visar att förslaget kommer att i många stycken bli spiken i kistan för svensk allemansrätt.Det kommer att bli mycket intressant att höra den högerstyrda majoriteten med Miljöpartiet argumentera att Borås är glesbygd.

Inga kommentarer: