måndag 26 januari 2009

Kritisera regeringen!


Försäkringskassan och dess personal får mycket stryk just nu. Justitieombudsmannen samt Statskontor har bägge skarpt kritiserat kassan för att inte kunna betala ut pengarna till människor i tid.

Statskontor anger att Försäkringskassans ekonomi och långa handläggningstider beror på en för snabb och orealistisk organisationsförändring.


Som jag tidigare skrivit på den här bloggen beror det naturligtvis på att förutom en organisationsförändring har också kassan fått krav på sig att säga upp folk ( 3000 anställda). Kassan har samtidigt som uppsägningar genomförts fått förnyade och hårdare krav på sig att kontrollera de försäkrade. De har avskaffat försäkringsnämnderna. De som ställt dessa krav och beting på kassan är regeringen. Det är regeringen som ska kritiseras - inte Försäkringskassan och personalen. Det glöms alltför lätt bort.


Och sedan har socialförsäkringsministern Christina Husmark Pehrsson mage och oförskämdheten att skylla kassans problem på Socialdemokraterna.


Jag menar att socialförsäkringarna ska ge ekonomisk trygghet för människor i behov av dem, vare sig det handlar om sjukdom, föräldraskap eller ålderdom. Att människor som har rätt till ersättningar från försäkringarna också får dem, och att de får dem i tid, är en grundförutsättning för att bevara människors tilltro till systemet. Vore jag konspiratorisk till min läggning skulle jag tro att regeringen vill slå sönder kassan för att på så sätt snabba på privata försäkringslösningar.


Men så är det väl inte?

Inga kommentarer: