tisdag 22 maj 2012

En avdammad rapport om jobbskatteavdraget igen.

Den här debattartikel skickade jag in till Borås Tidning den 9 maj som svar på den här debattartikeln signerad av två Moderater som vart införd i BT den 8 maj. Tyvärr har inte BT valt att publicera mitt inlägg ännu.


En avdammad rapport om jobbskatteavdraget igen.
Insänt den 9 maj till BT
Regeringens fyra jobbskatteavdrag ger cirka 100 000 fler sysselsatta på sikt (hur lång sikt vet ingen) enligt en avdammad rapport från finansdepartementet. På lång sikt betyder på nymoderatska att jobbskatteavdraget inte ännu haft någon synbar effekt. Både fackföreningsrörelsen och arbetsgivare är tveksamma till finansdepartementets rapportresultat. Eftersom det just nu är skakigt för Alliansen så kraftsamlar främst Moderater på att övertyga oss väljare om jobbskatteavdragets förträfflighet. Debattartikeln som var införd i Borås Tidning den 8 maj har varit införd i ett otal tidningar med liten variation och olika undertecknare.

Rapporten bygger på empiriska studier som gjorts i andra länder, och de konstaterade effekterna i Sverige gäller den mindre gruppen över 65 år som får dubbla jobbskatteavdrag. Slutsatserna bygger på en räcka med indicier och inte på bevis. Jobbskatteavdraget ger effekt i teorin men dessa effekter kan inte ses i verkligheten. Det är därför skruvat, om inte på gränsen till oärligt, att dra de slutsatser som Moderaterna Henrik von Sydow och Jan Ericson gör i Borås Tidning den 8 maj 2012.
För den som vill dra sina egna slutsatser om jobbskatteavdragets effekter kan man läsa rapporten på regeringens hemsida. Jag hittar dock inget annat än fromma förhoppningar och antaganden i rapporten.

Om man ska utvärdera jobbskattereformen så måste också läggas i vågskålen vem som har fått betala reformen - de sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga. Effekterna för alla dem som har drabbats av regeringens experimenterande måste naturligtvis också tas med i utvärderingen. I grunden bygger jobbskatteavdragsreformen på en unken människosyn.

Lärdomen är som alltid att inte lita på siffror och statistik som moderater presenterar, eftersom man vid det här laget mer eller mindre kan utgå ifrån att de hittat något nytt kreativt sätt att förvränga dem för att få sin egen politik att framstå i bättre dager.

Tomas Gustafson (S)


Inga kommentarer: