torsdag 3 maj 2012

Sossarnas vårmotion
Vårbudgeten är en rambudget och innehåller därför inte särskilt mycket av detaljer. Det är inte vanligt med alltför skarpa förslag på våren. Men, det är inget vanligt läge nu. Vi har en massarbetslöshet i landet som den borgerliga regeringen ignorerar!

Det skarpaste förslaget innebär ett slags "skolplikt" för arbetslösa ungdomar utan gymnasieexamen. Den under 25 år som är utan examen, som är arbetslös och som vill ha ekonomiskt stöd från det allmänna är kravet: Plugga! Det är ett bra förslag. I ett läge där arbetslösheten bland unga utan gymnasieexamen är 40 procent är det helt enkelt inte läge att sänka ribban ytterligare och låtsas som att det fixar sig ändå.

Men jag hade väntat mig mer. 

Våra ambitioner om att utvärdera avregleringar, att stärka de sociala försäkringarna och a-kassan, laga pensionssystemets brister, avlägsna barnfattigdom och stoppa vinstuttagen i välfärden lyser med sin frånvaro i motionen. Det kanske kommer till hösten men det hade funnits utrymme att redan nu lägga mer aktiva och skarpa åtgärder för att bekämpa arbetslösheten - inte bara arbetslösheten hos ungdomar. Inte minst med tanke på hur vi kritiserat borgarna för att fördröja aktiva åtgärder för att bekämpa arbetslösheten brett. Massarbetslösheten har bitit sig fast och Alliansen har inget att sätta emot utom det enda de tror på - jobbskatteavdraget. Vi förlorar tid på att invänta höstbudgeten som först kan få effekt under 2013. Det är nu det ska ske. Slopad sänkning av arbetsgivaravgift samt återställande av krogmomsen ger 22 miljarder för att bekämpa arbetslösheten!

Socialdemokraterna föreslår även att det införs ett sysselsättningsmål i det finanspolitiska ramverket för att underlätta politiska prioriteringar. Vi borde också ge Riksbanken ett kompletterande uppdrag att värna sysselsättningen, parallellt med målet att värna det fasta penningvärdet. 

Lars Calmfors säger : ”Avsaknaden av ett sysselsättningsmål, samtidigt som det finns ett överskottsmål för de offentliga finanserna, innebär en bristande logik.”

Jag saknar förbättringar i trygghetssystemen. Under den borgerliga regimen har många sjuka och arbetslösa farit väldigt illa och många av dem litar på att Socialdemokraterna vill återställa försäkringarna till rimliga nivåer. Att svika de allra mest utsatta kan vara dödsstöten för bilden av Socialdemokraterna som ett parti för solidaritet och rättvisa.


Inga kommentarer: