torsdag 7 maj 2015

Krigsslut, Lemkin och folkmord

I dag, den 7 maj 2015, för sjuttio år sedan kapitulerade Nazisterna och kriget i Europa var nästan över. Det dröjde än  en tid innan  världskriget var över. Ännu i dag pågår debatten om huruvida det var de Allierade eller Ryssland som räddade Europa. För mig är det nästan som en ointressant debatt i dag- efter det kalla kriget och murens fall och nu Sovjetunionens återkomst.

Bilderna från slutstriderna i Berlin kunde lika gärna varit dagens Syrien. Genom nyheterna men också genom Facebook kan vi se hur krigsherrar skickar fram barnsoldater liksom Hitler skickade ut tolvåringar att försvara Berlin.

Tvärtemot vad alla säger så handlade inte kriget om judarna. Om det varit huvudsaken så hade de Allierade bombat järnvägsspåret till Auschwitz, man hade ju länge vetat vad som pågick- inte minst genom Sveriges underrättelseverksamhet. Först 1944 agerade ett motvilligt USA för judarna och Raul Wallenberg fick ekonomiskt stöd för sitt arbete i Budapest.
Efter kriget var de få judar som överlevde kriget ovälkomna både i öst som i väst. Britterna hindrade dem att resa till Jerusalem. USA stängde sina gränser för dem. Fler än tusen judar mördades efter kriget. Många som hade lagt beslag på deras ägodelar ville inte att de skulle återkomma.
I Tyskland var det straffbart att mörda en eller två människor. Men att mörda tusentals eller miljoner var inte straffbart. Vid krigsslutet fanns inte ordet folkmord!


Det gör det viktigt att komma ihåg människorättskämpen Raphael Lemkin. Det är besynnerligt, men ändå typiskt, att ingen kommer ihåg honom. Trots att han arbetade ett antal år i Sverige. Något minnesmärke över människan som kämpade ett helt liv för att få begreppet folkmord etablerat i världen borde finnas. Människan som nominerades till Nobels fredspris inte mindre än tio gånger borde få den äran.

För den som vill veta mer om honom så finns dokumentären "Watchers of the sky".

Lemkin föddes 1900 i det som idag är Vitryssland men då var Polen. Han utbildade sig till åklagare. Han började fundera på folkmord i samband med ungturkarnas folkmord på Armenierna 1915. Han fick då klart för sig att det inte var straffbart att döda sina egna medborgare.
Lemkin var tvungen att fly från Nazisterna och hela hans familj dog i förintelsen. Han hamnade i Stockholm. I Sverige tycks ingen längre minnas honom. Tiden i Sverige ägnades åt att idogt skriva på lagförslag för att göra folkmord brottsligt. Han kallade folkmord för genocide. Det är en sammanslagning av det grekiska ordet Geno- ras/stam - och det latinska ordet cide- att döda.

1945 får Lemkin en biträdestjänst till den amerikanske åklagaren vid Nürnbergrättegångarna. Han får visst gehör för sina tankar där men det är först genom Eleonore Roosevelts arbete med deklarationen om mänskliga rättigheter som han får igenom en resolution om genocide i FN. Detta skedde 1948.

Raphael Lemkin dör i en massiv hjärtinfarkt vid busshållplats i New York 1959. Det är honom och hans oförtrutna kamp som vi har att tacka för Internationella Brottsmålsdomstolen för krigsförbrytelser (ICC) som i dag finns i Haag.

Watchers in the sky i sin helhet (kostar dock 39 kronor)

4 kommentarer:

Lars Johansson sa...

Det är svårt att veta vad som är sant och falskt om WW2. Makten har sin version, de belönar historiker med priser, pengar, mediaberöm som stödjer den officiella versionen. De historiker som inte stödjer den officiella versionen av WW2 sparkas från sina jobb, trakasseras, misshandlas, juridiska processer och fängelse.

Nicholas Kollerstrom, historiker och vetenskapsman, anser det vetenskapligt bevisat att de påstådda gaskamrarna aldrig har använts eftersom det inte finns några spår av cyanid i väggarna, till skillnad från de mindre avlusningskamrarna som var väl använda. Flera olika experter har tagit prover med samma resultat. Germar Rudolf fick fem års fängelse för att han inte hittade cyanid i väggarna i Auschwitz. Sedan har Internationella Röda Korset, enda objektiva och neutrala parten, angivet att ca 282.000 människor dog i de tyska arbetslägren av alla orsaker, främst tyfus och svält, under WW2, sifforna stämmer överens med nazisternas egna anteckningar och engelskmännens avlyssnade siffor. Inga sex miljoner.

Det förklarar väl varför makten inför olagliga lagar som strider mot de mänskliga rättigheterna i 17 länder, för att tysta sanningssägare som dessutom har riktiga bevis. Det är den enda historiska händelsen i världshistorien som vars officiella version skyddas med olagliga lagar. Om den officiella versionen var sann så fans det ju ingen som helst anledning att skydda den med en olaglig lag.

Det fullkomligt stinker av maktens lögner och olagligheter om saken. Det förklarar den ständiga propagandan om WW2 i media nästan dygnet runt. Vi får förstås aldrig höra någonting från riktiga historiker som ifrågasätter den officiella versionen.

Jag har själv slutat tro på den officiella versionen av WW2 och plötsligt blir världen förstålig.

Tomas Gustafson sa...

Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner och 6,3 miljoner judar varav cirka 2,9 miljoner i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandel, svält, sjukdomar och hårt arbete. I siffrorna 5,6 – 6,3 miljoner ingår också de cirka en och en halv miljon judar som arkebuserades av bland annat de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, på östfronten och de omkring 800 000 som dog till följd av gettoiseringen.

Bland annat historikerna Donald L. Niewyk och Francis R. Nicosia hävdar att begreppet Förintelsen även bör omfatta nazisternas systematiska dödande av andra grupper, som romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare.

Utifrån denna vidare definition skulle den totala summan av offer för Förintelsen vara mellan 11 och 17 miljoner människor.

Jag tror att 90 % av forskningen är överens om denna tolkning. Klimatförnekare använder ungefär samma argument
De är helt enkelt inte trovärdiga och blir kuslikt lika rättshaverister.

Lars sa...

Det finns mängder av olika uppskattningar på antal judar som dog under WW2. Men Internationella Röda Korset med 282.000 döda av alla orsaker i de tyska arbetslägren under WW2.

Det finns inga bevis på ihjälgasade människor, tvärtom så har flera experter oberoende av varandra bevisat att de påstådda gaskamrarna aldrig använts eftersom inga spår fanns av cynanid i golv, väggar och tak. Germar Rudolf fick fem års fängelse för att han INTE hittade cyanid i väggarna. Du måste visa världen en riktig gaskammare som faktiskt har använts och det har ingen lyckats med ännu.

Utan bevis om motsatsen, så är det en krigspropaganda lögn som använts av segrarmakterna och zionisterna för att demonicera Hitler, Nazismen och Tyskland för att motivera maximal bestraffning och flytta uppmärksamheten från segermakterna krigsbrott i Hamburg, Dresden, Hiroshima, Nagazaki. Zionisterna hade politiskt intresse av att maximera judiskt lidande för att staten Israel skulle bildas och erkännas.

De främsta historikerna om WW2 är de som bestraffats av makten, fått sparken, misshandlats, utsatts för juridiska processer och straffats med böter och fängelse. De mindre trovärdiga är de som belönas av makten med beröm, priser, bokförsäljning. Svårare än så är det inte.

Läs allt vad "förintelseförnekare" (som makten föraktfullt kallar dem) lägger fram för bevis och fakta, det finns flera mycket duktiga. Fred Leuchter är mycket kunning om gaskamrarna från WW2. Finns på You Tube.

Om den officiella versionen var sann så fanns det ju ingen anledning med att skydda den med en olaglig lag som strider mot de mänskliga rättigheterna. Varför är det inte jättegoda nyheter att det bara dog 282.000 i stället för 6 miljoner?

Lars sa...

Sorry. Men Internationella Röda Korset med 282.000 döda av alla orsaker i de tyska arbetslägren under WW2 är den absolut trovärdigaste källan, neutral, objektiv, oberoende.

Klimatförnekare??? Det är väl bara miljöpartiet som tror på hysterin om Global Warming som bevisligen har avslöjat sig själva med sin totala bluffforskning, Hyde The Decline och Hockeystick diagram.