tisdag 2 september 2008

Den moderatstyrda politiken dödar!


Det har blivit tydligare och tydligare att denmoderatstyrda regeringen arbetar med att skära kraftigt i välfärden för att sedan få så många bevis på att man gjort fel så att man till slut är tvungen att ta flera steg tillbaka.
Det bästa är naturligtvis att välja en regering som gör rätt från början. Tyvärr får vi vänta med det till 2010.
Ett exempel på den strategin är ju att först dra ned på vuxenutbildningen så att bara en bråkdel blir kvar med argumenten att i Sverige ska vi jobba och inte gå i skolan.
Häromdagen gjorde regeringen med statistikexperten i förgrunden, Jan Björklund, en kovändning med argumentet att människor är värda en andra chans. Så nu ska det bli mer resurser till vuxenutbildning.

I dag händer samma sak. I SvD skriver arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin att det är oroande med alla arbetsmiljöolyckor och nu ska arbetsmiljöverket minsann få mer resurser( 33 miljoner av de 160 miljoner som Littorin tagit ifrån Amv). Det är självklart oroande att arbetsmiljöolyckorna ökar och att dödsfallen pga. arbetsolyckor ökar. Att de ökar i samband med att den moderatstyrda regeringen tar bort arbetsmiljöforskning och skär bort en tredjedel av arbetsmiljöverkets resurser är väl bara en tillfällighet?

Bland de första åtgärder som Littorin gjorde var att stänga Arbetslivsinstitutet (Ali), sparka 420 anställda och lägga ned en världsledande forskningsverksamhet inom arbetsmiljöområdet.

Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket innebar att den centrala och regionala tillsynen samt möjligheterna till förebyggande arbete genom regelutveckling har minskats.
När arbetsmiljöns kontrollanter blir färre kommer laglösheten att öka vad gäller arbetsmiljön på våra arbetsplatser runt om i landet. Dålig arbetsmiljö har oftast sin grund i minst en av tre faktorer. Den första är okunnighet, den andra ansvarslöshet och den tredje kortsiktigt vinstintresse.
Alla dessa faktorer kan påverkas genom besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Då görs en genomgång av farorna i arbetsmiljön och arbetsgivaren får en viss tid på sig att rätta till felen. Sker inte detta inom föreskriven tid kan vite utdömas. I de allvarligaste fallen kan arbetsplatsen stängas i väntan på att åtgärder vidtas, detta av hänsyn till personalens hälsa och säkerhet.
Arbetsmiljöverket är den yttersta garanten för att lagar och regler gällande arbetsmiljö följs. Men det går inte att upprätthålla med otillräckliga resurser.

Eftersom medel till utbildning även har minskats finns det inte heller tillräckligt med skyddsombud på arbetsplatserna.

Littorin skyller ökningarna av arbetsmiljöolyckor på en diffus sk ”Tarzanmentalitet” vilket är ett ovanligt genomskinligt försök att som vanligt skylla på den enskilda och att inte se arbetsgivarens och regeringens eget ansvar. Att Littorin vägrar att se sambandsorsaker och gör en riktig analys är både oansvarig och föraktfullt! Jag förstår att han försöker göra sig osynlig.

Sanningen är att nedläggningen av Arbetslivsinstitutet bara handlar om ideologi och speglar ett borgerligt ointresse för villkoren i arbetslivet. Att minska resurserna till Arbetsmiljöverket var enbart en fortsättning på den ideologin.

Att verkligheten hinner ikapp en politik som bygger på förakt för svaghet är bara naturligt.
Du kan läsa vidare på "ett hjärta rött",