torsdag 11 september 2008

Irländarna röstade nej pga bristande kunskap

Bristande information var det främsta skälet till att irländarna i somras röstade nej till EU:s nya fördrag, Lissabonfördraget. Det visar den undersökning av valresultatet som den irländska regeringen låtit genomföra.
Mer än 40 procent av irländarna uppger att det var bristen på kunskap om vad Lissabonfördraget innebär som fick dem att rösta nej i folkomröstningen som hölls i juni.
Valundersökningen som publicerades på onsdagen visar att irländarnas kunskaper om fördraget är bristfälliga. Så många som en tredjedel trodde till exempel att irländare skulle tvingas göra militärtjänst i en EU-armé och att Irlands förbud mot aborter skulle hävas om Lissabonfördraget blir verklighet.
40 procent av irländarna trodde att den låga irländska bolagsskatten skulle höjas. Ingen av de här frågorna berörs av Lissabonfördraget, men fördes fram av nejsidan i folkomröstningskampanjen.
Andra orsaker till att rösta nej var rädslan för minskat inflytande i EU och att de irländska kollektivavtalen skulle hotas. Det var framför allt lågavlönade, kvinnor och yngre väljare som röstade nej till Lissabonfördraget.

Främsta anledningen till nejröstandet på Irland visar dock tydligt att Sverige resonerat rätt i att fördragsfrågan är för komplex för att lämpa sig för en folkomröstning.

4 kommentarer:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Tomas, ursäkta men inlägget är patetiskt. Det är så förväntat att överheten ska sätta sig över folkomröstning, det är bara en tidsfråga innan man kommer fram till slutsatsen att folkomröstningen måste göras om.

Har man undersökt om de som röstade ja förstod innebördet i det de tog ställning till? Säkert inte, det hade visat att kunskap var minst lika bristfällig i de leden. Minns du när, jag tror att det var Uppdrag Granskning", frågade svenska riksdagsmän som sa attt de skulle rösta ja till fördraget - vad de visste om innehållet? De kunde inte svara på de mest elementära frågorna! Den församling visste inte mer än irländarna, men rösta ja skulle dom!

Din slutssats att detta visar att Sverige resonerar rätt som bedömt att frågan är för komplicerad för att lämpa sig för en folkomröstning är skrämmande. Svara ärligt på några raka frågor - anser du att svenska folket är tillräckligt insatta i alla frågor som berör riksdags-, landstings- och kommunalval? Ska folk få rösta eller ska vi överlåta åt en pompös elit att bestämma i samhället - eller kanske en "stark man"? Vet du vad ett sådant system kallas?

Stefan sa...

Man kan lätt vänta på det också, tittar man exempelvis på EURO-omröstningen här och tittar på konsekvenserna skulle man kunna hävda att riksdagsledamötena som röstade JA var okunniga.

Dessutom innebär det inte att Irländarna hade röstat ja med mer kunskap, det kunde ha fått motsatt verkan också.

Bo Widegren sa...

Har du bara läst i tidningen eller hört på ekot när du själv kan analysera undersökningens värde. Jag menar att medias och dina slutsatser är felaktiga. Om du är intresserad varför jag säger så kan du gå in på min blogg www.s-info.se/bowidegren under rubriken "Var irländarna för korkade att rösta ja till Lissabonfördraget? Eller står EU vid ett vägval?"

Anonym sa...

Anledningen till att dom röstade NEJ var att dom har sett hur invandringen SKADAT övriga Europa och Skandinavien. Jag säger som Irland NEJ till mångkulturen.