torsdag 4 september 2008

Friskolan - Fri från vad?

Utan att blinka tillstyrker den borgerliga alliansen i Borås att följande gymnasieskolor samt grundfriskolor får etablera eller utöka verksamheten i Borås. Som vanligt gör inte de borgerliga politikerna någon som helst konsekvensanalys.


Sveriges Ridgymnasium. Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att Sveriges Ridgymnasium AB får statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Alingsås kommun. (E1)
Det är underligt att Borås stad väljer att tillstyrka att en friskola startas i Alingsås, man borde naturligtvis avstått att svara på begäran. Det är också intressant att Alingsås kommun valt att inte tillstyrka begäran. Skälet är, enligt utbildningschefen Peter Johansson, ekonomiska.Enligt skolverkets riksprislista kostar en elev på ett fristående naturbruksgymnasium 157 600 kronor per läsår. Väljer eleverna däremot ett naturbruksgymnasium i landstingens regi kostar platsen tack vare en tidigare skatteväxling 68 188 kronor per läsår. Varför hanterar de borgerliga politikerna våra skattemedel på ett sådant slarvigt sätt?
Ultra Education. Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att Ultra Education AB får statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Borås. (E2)
På sin webb skriver Ultra Education AB att de utvecklar, marknadsför, säljer och genomför förberedande- och yrkesinriktade utbildningar i hela Sverige. Inom grund- och gymnasieväsendet är Ultra den största fristående utbildningsanordnaren genom bland annat skolkedjorna John Bauergymnasiet och Prolympia.
Ultra har via sitt nätverk av partners och dotter- och intressebolag skapat en plattform för utbildning från grund- till högskolenivå från Ystad till Skellefteå. Företaget har fått flera nationella utmärkelser så som Årets Gasellföretag 2003, 2004 och 2005 samt Ahrens Tillväxtlista 2004. 2005 utsågs företagets grundare och VD, Rune Tedfors till Entrepreneur of the Year av Ernst&Young. Detta efter att ha haft en tillväxt på över 1000 % de senaste tre åren.
De är idag som koncern Skandinaviens största privata utbildningsföretag. Där handlar utbildning enbart att tjäna pengar på bekostnad av kommunen och eleverna.


Aspero Friskolor. Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att Aspero Friskolor AB får statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Borås. (E3)
Hur många skolor med idrottsutbud kan den lilla staden Borås mäkta med?
Lärande i Östergötland. Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att Lärande i Östergötland AB får statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Borås. (E4)
Man kan fråga sig varför vi måste importera friskoleföretag från Östergötland. Här känns det också som att utbudet av utbildningar med hästinriktning är något överetablerat.
Baggium Utbildning. Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att Baggium Utbildning AB får statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Borås. (E5)
Baggium är ett storföretag som insett att det finns pengar att tjäna på vård/behandlingar och på utbildning. De figurerade häromåret med att missköta ett behandlingshem utanför Kungsbacka (Baggehus). Man blandar behandlingshem, familjehem och utbildning. De skriver i sin årsredovisning att skolan i Borås – Skolan har blivit mycket väl mottagen på orten, inte minst av Borås kommuns tjänstemän och politiker. Koncernen har en omsättning på totalt 257 miljoner kronor.

Vittra. Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att Vittra AB får rätt till bidrag för en fristående grundskola i Borås. (E6)
Vittra bedriver friskoleverksamhet från förskola till gymnasium. De är de enda som jag funnit på webben som har utvecklat ett resonemang kring pedagogiken. Individuell utveckling, ett levande kulturarbete samt utmanande lärmiljöer.
http://www.vittra.se/default.aspx?id=2306&refid=2307
http://www.vittra.se/default.aspx?id=2308&refid=2309
http://www.vittra.se/default.aspx?id=2310&refid=2311

Hestra Friskola. Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att David Alm, Hestra Friskola får rätt till bidrag för en fristående grundskola i Borås. (E7)
Det som skiljer Hestra Friskola från kommunala grundskolor är att de, enligt ansökan, ska ha mer idrott samt att de har ett allmänt flummigt ämne som de kallar för ”livskunskap”.
Sverigefinska skolan. Beslut:Kommunstyrelsen tillstyrker hos Skolverket att Sverigefinska skolan i Botkyrka AB får rätt till bidrag för en fristående grundskola i Borås. (E8)
De anger som ett argument för att välja dem att de har så trevliga studieresor. Annars är naturligtvis argumentet att det är en tvåspråkig skola.


Det är häpnadsväckande att de borgerliga politikerna i utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen ägnar så lite tid till att analysera vad etableringarna innebär för Borås. Jag tycker också att oavsett vad man kan ha för uppfattning om friskolor ur ett ideologiskt synsätt borde man väl ägna någon tid åt vad dessa friskolor tillför ur ett pedagogiskt hänseende. Trots att nya, från den kommunala skolan skilda, pedagogiska tankar var det främsta argumentet då friskolorna infördes i Sverige hörs inga av dessa argument längre. Nu hörs bara valfrihet, valfrihet och återigen valfrihet – till varje pris.
Jag kan ändå förstå att ledamöter tycker att det är svårt. Det krävs nämligen en hel del för att få insyn i dessa skolor. Det finns därmed ett demokratiskt underskott. Det vore bra att veta vilka intressen som äger skolorna och deras syften. Den informationen är det ytterst tidskrävande att få tag i.

Inga kommentarer: