onsdag 29 juli 2009

Massmedia = masshysteri

Som en motvikt till massmedias rapportering av svininfluensan kan professor Hans Rosling på KI vara. Han sätter medias rapportering i perspektiv till annat som händer i sjukdomsväg. Det är en intressant jämförelse som visar på massmedias brist på perspektiv. ( Massmedias allt överskuggande intresse av att tjäna pengar).
Hämtat från Realtid.se

Jan Albert som är professor och virolog på Smittskyddsinstitutet säger så här:

- Svininfluensan innebär inga ytterligare risker än vanlig influensa. De allra flesta som får vanlig influensa och den här klarar av det hemma även om de kan bli rejält sjuka. Det som skiljer sig är att man beräknar att fler kommer smittas av influensa i år än under en vanlig säsong. Influensa är smittsamt och sprids lätt genom skolor och dagis, men man blir inte allvarligare sjuk av svininfluensan än av vanlig influensa. (Alltombarn.se)

Inga kommentarer: