fredag 24 juli 2009

Jobbcoach

När det är nyhetstorka verkar det som att alla tidningar bestämt sig för att skriva om hur bra det är med jobbcoach. (Undrar vilken lobbyist som jobbar med att rättfärdiga regeringens system). Hur bra det är och hur många som får arbete på grund av dem.

Men vi ska veta att det är folk som nyligen mist sitt arbete som får hjälp i en tre månadersperiod. Det finns ingen undersökning som visar på att förtjänsten är coachen eller om folket skulle ha fått ett nytt arbete ändå.

Före den moderatstyrda regeringens införande av systemet med jobbcoacher fick de flesta nytt jobb inom tre månadersperioden.

För en månad sedan var det skit med jobbcoaching och arbetsförmedlingen enligt massmedia.

Inga kommentarer: