måndag 25 juli 2011

Anders Behring Breivik är ingen förvirrad galning!


Det som Anders Behring Breivik har gjort är så genomuselt, avskyvärt och bestialiskt att det är svårt att greppa. Min familj har följt dramat via nyheterna och våra tankar har gått till de anhöriga. Till dem som har förlorat en arbetskamrat, en vän, en kärlek eller sina barn men även till dem som har överlevt denna helveteskväll. Men tankarna har också snurrat om vad det är som formar detta oerhörda hat och denna uppenbara brist på empati. Historien har sannerligen uppvisat människor med samma hat och brist på empati.

Vissa svenska parlamentariker var snabba att skylla dådet på islamistisk terror. ”Hur stor är sannolikheten att någon annan än muslimska terrorister ligger bakom bombdådet?”, formulerade exempelvis en SD-riksdagsledamoten (Björn Söder) ryggradsmässigt på sin dynghög till twitter bara timmarna efter bombattentatet i Oslo. När SD insåg att det var en ljus och blond norsk gutt var det helt plötsligt en ensam galning. Det är ett retoriskt sätt att förringa deras egen betydelse i att forma den idévärld som Breivik delar med främlingsfientliga grupper och partier.

Breivik kan aldrig avfärdas som en förvirrad galning. Han kan ha agerat ensam men han hade en idévärld som han delade med andra. Det var Breiviks djupa ideologiska övertygelse som fick honom att vilja ta död på en hel generation unga socialdemokrater. Om vi avfärdar honom som galning så förminskar vi det terrorbrott som han har begått. Ett brott begånget pga. hat mot det mångkulturella samhället som han och, låt mig säga det med eftertryck, många med honom skyller det socialdemokratiska samhällsbyggandet på.

Att kritisera det mångkulturella samhället och utmåla islam som ett hot anses inte särskilt extremt längre. Sådant är vardagsmat, även i den svenska politiska debatten. I de europeiska parlamenten sitter partier som delar Breiviks syn på mångkultur och islam. Breivik har samma grundvärderingar som dessa partier bygger sin politik på. Breivik skrev sina inlägg på den norska sajten ”document.no” och motsvarigheten till den i Sverige är ”politisktinkorrekt.se”.

Alla som på något sätt deltar i debatten om internationell solidaritet vet att Breiviks åsikter är en bärande del i näthatet. På internet hotas dagligen debattörer som står för demokrati och humanism.

Han var inte ensam. Han hämtade näring ur samhällsdebatten. Det är smärtsamt att skriva. Men det är sant.

Ty vad vi konstaterar är hur hatet, föraktet, anklagelserna, misstänkliggörandena, hetsen och den illvilliga propagandan mot socialdemokratin i allmänhet och islam i synnerhet växer och sprids inte minst på nätet av företrädare för denna höger.


Lasse har också skrivit om detta. Röda Berget om varför Breivik vill döda unga socialdemokrater. Krister Kronlid har råkat ut för sverigedemokraternas hat. Sebastian Stenholm vill att vi ska stå upp för de socialdemokratiska värderingarna mot hatet.

Inga kommentarer: