fredag 1 juli 2011

Regionbyggandet tar paus.


Det finns många fler skäl till att Värmland och Västra Götaland ska höra ihop än det finns för att vi inte ska höra ihop.

Historiskt finns samarbete mellan Värmland och nuvarande Västra Götaland. I nutid kan pekas på att Karlstad Universitet från början var en filial till Göteborgs Universitet. Samarbete sker redan inom hälso - och sjukvården, framförallt i gränsområdet. Men Värmland köper också viss del regionsjukvård av Västra Götalandsregionen. Inom kollektivtrafiken sker samarbete, liksom kring gemensamma Vänerfrågor. West Sweden är en gemensam organisation för kommuner och regioner/landsting i arbetet inom EU.

Trots ett stort antal skäl till varför det vore en bra idé att bilda en storregion med Värmland finns det alltid de politiker som hittar argument för att inte göra så. De finns inom mitt eget parti men framförallt inom moderater, sverigedemokrater, kristdemokrater samt vänsterpartister. Jag hoppas och tror att de inte säger nej för en rädsla om att ”den fattiga kusinen kommer att stjäla våra pengar och därmed vår välfärd”.
Ur demokratisynpunkt kan man inte förneka att det stora geografiska området kan skapa problem. För medborgarna kan vägen till beslutsfattarna kännas lång. Den politiska organisationen måste därför utformas efter detta faktum, men också utifrån de förtroendevaldas möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.

Sammantaget tycker jag att det är olyckligt att nu blockera de fortsatta diskussionerna om ett bildande av en större region tillsammans med Värmland. Jag tror och hoppas att regionbyggandet bara tar en kortare paus.

Uppdatering!

Tydligen har partierna bjudit in pressen att ta del av deras argument för och emot en sammanslagning i dag fredag. Presidierna från Värmland och från Västra Götaland informerade om att remissvaren behöver analyseras mer och ett slutgiltigt beslut kommer först den 23 augusti.

Inga kommentarer: