torsdag 12 april 2012

ROPEN SKALLA, LÖNESÄNKNING FÖR ALLA!


I förra veckan tröttnade Centerpartiet på att ligga efter Folkpartiet i satsningar på att minska ungdomsarbetslösheten. Nu ville C vara värst - sänka lönen för alla.
Taleskvinnan Annika Qarlsson (C ) har tydligen insett att jobbskatteavdraget inte gynnat arbetslinjen och drog nu till med ”ROPEN SKALLA, SÄNK LÖNEN FÖR ALLA”.  I sin argumentation drar riksdagsledamoten in Konjunkturinstitutet, OECD samt  regeringens långtidsutredning.

Konjunkturinstitutet skrev att det kanske skapar jobb men de är inte säkra. Det kan skapa jobb i teorin men i praktiken vet de inget. Tvärtom finner man mycket lite stöd för Annika Qarlssons åsikt. OECD visar i sin forskningsöversikter att effekterna av sänkt lön är så pass otydliga och motstridiga att det inte går att föreslå sänkta löner som en väg till jobb. Det är därför alltför sorgligt att ledande politiker ägnar sig åt lätta lösningar och förhoppningar. I sin artikel kallar hon det också för sunt förnuft. Ett begrepp som med förkärlek används av dem som saknar argument.

Det är oärligt av henne att samtidigt som hon säger sig värna den svenska modellen med förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter för att sätta lön menar hon tydligen att politiker ska sätta minimilöner. Jag vill helt enkelt inte att staten ska sätta minimilöner som stora delar av Europa gör. Vår modell fungerar bättre med förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden.

Annie Lööf som tjänar 151 000 kronor i månaden är naturligtvis inte trovärdigt när hon hävdar att unga människor ska få ut så mycket som 9000 kronor/månad efter skatt. (Hon skulle med sin erfarenhet inte ens få ett jobb som näringslivssekreterare någonstans i Sverige). För ett heltidsjobb! Att leva är inte billigare för den som är 20 år än för den som är 40 år. Den oärliga partiledaren Annie Lööf hävdar att Nederländerna och Kanada har mycket lägre ingångslöner än Sverige. Enligt Europaportalen är det inte sant.  Spanien och Grekland som har den högsta ungdomsarbetslösheten inom EU har mycket lägre minimilön än vad kollektivavtalen ger i Sverige. Trots det har det mycket högre arbetslöshet än i Sverige. Enligt Europaportalen tillhör Nederländerna de länder inom EU som har högsta minimilönerna.


Annie Lööf som är flosklernas mästare pratar helt enkelt mot bättre vetande.


Ola Möller Utredarna ,
UNT

Inga kommentarer: