torsdag 7 juni 2012

JAG och inte vi!

Så här litet ska biståndet vara!
Allt mer bistånd riktas mot privat sektor och Sverige är ett av de länder som utmärker sig. Det visar en ny rapport från Eurodad. År 2015 beräknas en tredjedel av allt bistånd från den rika världen gå till den privata sektorn. Andelen i det svenska biståndet som riktar sig mot näringsliv och privat sektor är sju gånger större sedan 2006. Det är på sätt och vis samma utveckling som sker inom välfärdsområdet. Hur mycket som går till de privata företagens vinster och hur mycket som går till dem som biståndet är till för kan inte Carlsson säga.

Det gör det ytterst svårt med insyn i hur pengarna används. Då riskerar öppenhet, jämställdhet och demokratiarbetet komma på undantag. Gunilla Carlsson, biståndsminister och moderat, säger sig i andra sammanhang förvänta sig öppenhet och demokrati då det gäller redovisning av vart biståndsmedel går. Hon säger ett och gör något annat.

I stället är hon den minister som uppenbarligen toppstyr, omorienterar och vissa fall avvecklar svenskt bistånd. Bland annat vill hon att Sverige avskaffar budgetbiståndet till fyra av världens fattigaste länder i Afrika, däribland Tanzania, som under mycket lång tid haft speciella relationer med Sverige.Inte konstigt att tjänstemännen nu flyr organisationen SIDA.

Har du tänkt på att det är mycket Jag och lite Vi när  Gunilla Carlsson talar.


Bo Göransson , Kenneth G Forslund , Kenneth G Forslund ,

Inga kommentarer: