onsdag 27 juni 2012

Mer av samma!

Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv, förnekar sig inte.
Han har nu gett ut en ny skrift som förklarar vad Sverige måste göra för att på nytt få uppleva våldsam tillväxt. "Sverige har blivit en fet katt" heter alstret. Titeln anspelar naturligtvis på att SN anser att Svensken har fått det alltför bra och därmed inte är såpass rörlig som SN kan önska.Fölster manar till reformpolitik som känns alltför välbekant. Han vill ha ett effektivare och snabbare regelverk för företagen, mer privatisering, sänkt skatt och lättare att säga upp folk.

Alla som känner till den reformpolitiken räcker upp en hand!
PS Dessutom är titeln missvisande eftersom den anspelar på engelskans "fat cat" vilket betyder "a deeply corrupt campaign finance system riddled with loopholes". Har det något med varifrån Moderaterna får sina valkampanjmedel måntro?DS

Badland hyena ,

Inga kommentarer: