tisdag 13 november 2012

Att hota och pressa personal

Diskussionen om SAS är två diskussioner. Den ena handlar om huruvida Sverige ska ha ett nationellt flygbolag för att upprätthålla marknaden och för att hela Sverige ska ha kommunikationer dvs SAS är en viktig del av Nordens infrastruktur. SAS är av strategisk betydelse för hela Norden.

På kort sikt kommer många människor att förlora sina jobb om SAS går i konkurs. SAS står till exempel för en fjärde del av all flygning till Arlanda.

Den andra diskussionen talas det inte särskilt mycket om. Det handlar om att jämförelsen om att SAS personalen har för höga löner bygger på ett resonemang om att vanlig hederlig hygglighet mot personalen inte duger längre. SAS tillämpar kollektivavtal och värnar om de anställda. Det gör inte deras konkurrenter.

Den utpressning som personalen på SAS nu utsätts för hör inte hemma i den "Svenska modellen" och är ett tecken på den press som ytterst den Svenska regeringen har utsatt svensk fackföreningsrörelse för under sex år. Genom att svenska staten faktiskt är storägare i SAS sanktionerar de också den förnedrande behandlingen av SAS personal samt fackföreningarna.

Aftonbladet , Röda Berget , SVDGöran Persson

Inga kommentarer: