söndag 4 november 2012

Vinst ska inte vara drivkraften i vår gemensamma välfärd!

I bland, egentligen för det mesta , är det bökigt att få in en debattartikel i den lokala tidningen. Borås Tidning tar in det som de anser ha ett nyhetsvärde och är aktuellt. Tydligen har det inte tillräckligt nyhetsvärde och aktualitet att Borås Socialdemokrater satt ned foten genom en motion till partikongressen om att begränsa vinstuttagen i välfärdsbranchen. Eller ansåg debattredaktören att min och Morgan Nilssons artikel var överspelad efter Socialdemokraternas utspel om vinster i välfärden. Redaktören skall dock veta att det råder demokrati i mitt parti och att saken grundligt ska diskuteras på kongressen.Här är artikeln i sin helhet:Vinst ska inte vara drivkraften i vår gemensamma välfärd!
Under de senaste tio åren har många av de välfärdstjänster som tidigare utfördes av kommuner och landsting tagits över av privata företag. Inom skola, vård och omsorg arbetar numera omkring 170.000 anställda i privatägda bolag, vilka i sin tur ofta ägs av riskkapitalbolag med säte i utlandet.
Att det är just riskkapitalbolag som etablerat sig inom skola, vård och omsorg beror överraskande nog på att investeringarna är i det närmaste riskfria. Verksamheterna är ju helt och hållet skattefinansierade och intäkterna bestämda i förväg enligt en fastställd taxa – ett drömläge för en riskkapitalist.
De så kallade riskkapitalisterna, som tar ut astronomiska vinster och placerar dem i skatteparadis, är i själva verket inga riskkapitalister. De får offentliga medel, utan att behöva satsa nämnvärda belopp. De tar över en verksamhet, med lokaler, ibland med personal, ibland anställer de egen personal, under löfte att producera vård, skola och omsorg. Det tar absolut ingen som helst risk.
Till skillnad från i andra länder saknas dessutom i Sverige begränsningar för hur stora vinster ägarna av de privata välfärdsföretagen får ta ut – ett förhållande som de utnyttjat maximalt. Vi har fått ett system där privata aktörer har fått närmast fri dragningsrätt på landstings/kommunala skatteintäkter. Inga andra EU-länder har så tokiga regler.
Det politiska uppdraget inom arbetarrörelsen måste vara att begränsa det privata kapitalets inflytande över och expansion i välfärden. Om inte, kommer utvecklingen att leda till en historisk maktförskjutning till kapitalets fördel inom välfärdsområdet.
Vi anser att Sverige, som de flesta andra länder, ska utforma ett regelverk för icke vinstdrivande företag. Vanligen brukar sådana företag kallas ”non profit” eller ”not for profit”. Kraven ska vara att ägarna inte har rätt att ta annan vinst än rimlig ränta på aktiekapitalet, övrigt överskott ska tvingas att bli använt inom företaget – för investeringar och andra förbättringar av den välfärd företaget arbetar med. Ett regelverk för "non profit" borde formuleras så att det också skulle fungera på personalkooperativ och brukarkooperativ.
Riskkapital behövs, men inte inom välfärdssektorn, utan för att utveckla nya branscher och nya produkter. Vinst som drivkraft hör inte hemma i den gemensamma välfärden och ju förr vi inser det, desto bättre.
Borås Socialdemokrater har, vid medlemsmötet den 5 september i år, ställt sig bakom en motion till den Socialdemokratiska partikongressen i april 2013 som är för begränsningar av vinster i välfärden.
Morgan Nilsson (S)
Tomas Gustafson (S)


Inga kommentarer: