lördag 23 februari 2013

Vi lyder bara order!


Vi lyder bara order. Låter det bekant? Det är många övergrepp som har utförts av dem som bara lyder order. Men vi är människor också. Det förpliktar.

I veckan har protesterna mot Reva-projektet, som innebär ökad takt på tvångsavvisningar/deportationer och hetsjakt på papperslösa som vistas i Sverige, vuxit till stormstyrka. Polisen använder som verktyg att begära legitimation av alla som ser icke-svenska ut. Det är i realiteten rasism.

Det andra som jag invänder mot är själva prioriteringen. Den är politiskt betingad och har moderatstämpel på sig. Polisen är i många sammanhang en ineffektiv organisation med mycket låg förmåga att lösa brott. Det har många tidigare vittnat om. Att prioritera hetsjakt på människor borde inte vara första prioritering för polisen. Jag frågar mig vilka brott som polisen nu prioriterar bort att lösa. Förmodligen villa och internetbrott.

Många av de människor som nu utsätts för hetsjakt från polisens sida lever i en fruktansvärd utsatt situation, många av dem utsätts för skrupelfria arbetsgivare. De är rädda för att söka läkarvård och annan hjälp. Vi har en asylprocess som är mycket rättsosäker och många har mycket välgrundad orsak att vara livrädd för att skickas tillbaka till det land som de har flytt från.

Jag menar inte att svensk lag skall åsidosättas  men att den skall tillämpas på ett rättssäkert och humant sätt. Mycket tyder på att så inte är fallet. dessutom ifrågasätter jag att just den inre utlänningskontrollen skulle vara en prioriterad uppgift. Polisen har många, långt viktigare, uppgifter att hantera.

Gunnar Axén (M) , Kristian Lundberg , Ann Heberlein , Aftonbladet

Inre utlänningskontroll.


Inga kommentarer: