måndag 11 februari 2008

Debattartikel i BT

Den här debattartikeln har jag skickat in för ett antal dagar sedan till Borås Tidning som svar på en artikel från Christina Husmark Pehrsson. Artikeln har ännu inte varit publicerad.
Jag återkommer med synpunkter om att moderaterna dragit tillbaka sitt förslag om att konfiskera löntagarnas försäkringar.

Regeringen på nytt ute på stöldturné och jakt på de mest utsatta.

Socialförsäkringsminister, Christina Husmark Pehrsson (m), hävdar i en debattartikel i BT den 2 februari att ”genom att återupprätta arbetslinjen och arbetets värde, kan utanförskapet minska”.
Men regeringen börjar i fel ände – med jakt på de långtidssjukas och förtidspensionerades villkor. Det är cyniskt och omodernt att tro att arbetsförmågan hos sjuka och funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga tas bättre till vara genom försämrade trygghetsförsäkringar. Istället för att angripa orsakerna bakom sjukskrivningar, sätter regeringen ensidiga tidsgränser och sänker ersättningen för den som är sjuk. Den enskilde lämnas i sticket. Socialförsäkringsministern för över ansvaret på individen. Regeringen har inga förslag som innebär drivkrafter eller sanktioner för att säkra att olika aktörer som är inblandade i ett sjukfall fullföljer sina åtaganden. Tvärtom avlövas nu såväl arbetsgivarnas som Försäkringskassans åtaganden. Ansvaret för att bli frisk förs över på individen.

Regeringen vill införa ett tak för sjukförsäkringen. Ingen som är sjukskriven i över ett år ska kunna få mer än 75 procent av sin lön. Inte heller de som har en extra sjukförsäkring via sitt fackförbund, som varit tänkt att garantera 80 eller 90 procent av lönen. De extra sjukförsäkringarna är en förmån som fackförbunden förhandlat sig till och som varit möjlig endast på grund av att arbetstagarna avstått från löneförhöjningar. – Våra medlemmar har avstått löneökning för att ha ett gott skydd om de blir sjuka. Nu snor regeringen dessa pengar, säger TCO-ordförande Sture Nordh.
Inte heller de som tecknat privata sjukförsäkringar får behålla dem. Regeringen tänker helt enkelt konfiskera pengarna. I alla andra sammanhang kallas det för stöld!

TCO har låtit utföra en opinionsundersökning och den sammantagna bilden av opinionsundersökningen visar att regeringen inte bara saknar
stöd i befolkningen för de förslag man lagt fram, utan att det till och med är så att
förslagen bidragit till ett minskat förtroende för regeringen. Just för det tackar vi regeringen.

Socialdemokraternas utgångspunkt är att alla människors förmåga till arbete ska tas till vara. Samtidigt ska vi ha bra försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom, så att man kan koncentrera sig på återgång till arbetslivet. Trygga människor vågar mer – vågar spränga gränser, flytta, bilda familj, skaffa ny bostad eller kanske vidareutbilda sig. Det som nu sker går i motsatt riktning. Ansvaret kommer att vila tungt på regeringen för det systemskifte som nu genomförs inom våra trygghetssystem. Ett systemskifte som kommer visa sig vara ett historiskt misstag.

Christina Husmark Pehrsson upprepar gång på gång sin utantilläxa om jobbpolitiken och ”kampen” mot utanförskapet. När hon själv hade "en släng av utbrändhet" för tio år sedan behövde hon ingen sjukskrivning (DN den 17 augusti 2007).
Det är säkert den erfarenheten som också präglar hennes syn på dem som behöver längre tid för att bli friska än vad hon behövde.
Men fortfarande vet inte de mest utsatta, de som verkligen sitter i ett utanförskap, hur deras framtid kommer att se ut. Hur blir det med ekonomin om jag inte blir rehabiliterad och kan jobba igen? Och hur påverkas pensionen med så låga ersättningar?Konsekvenserna kan bli mycket ödesdigra för dem som drabbas av regeringens cynism. Regeringen vet inte ens vad de menar med begreppet arbetsförmåga innan de sätter igång sin hetsjakt. ”Utan en bra definition av vad arbetsförmåga egentligen är finns risk för att skillnader i rättstillämpningen uppstår och att enskilda människor hamnar i kläm” - har socialförsäkringsministern sagt.Så varför sätta igång hetsjakten på de svagaste innan du tagit reda på det, fru socialförsäkringsminister?

Tomas Gustafson (s)

Inga kommentarer: