söndag 24 februari 2008

Tull nedläggning

Under torsdagens fullmäktigesammanträde ställde jag en enkel fråga till ansvarigt kommunalråd Ulrik Nilsson. Frågan handlade om vilka initiativ som kommunalrådet tänkte ta eller redan hade tagit för att förhindra neddragningen av tullverksamheten vid Göteborg- Landvetter flygplats.
Kommunalrådet tyckte, till skillnad från oss socialdemokrater, att det inte var något att oroa sig för. Han kände ingen oro inför att Landvetter, den näst största införsel flygplatsen i Sverige, skulle stå utan fast bemanning. Och att risken för att organiserad brottslighet därigenom skulle kunna bre ut sig.

Han kommer att märka att han kommer att vara tämligen isolerad i den uppfattningen så småningom. Senast att uttrycka oro över den framtida situationen är Kd. Se debattinlägg i GP på söndagen.

Inga kommentarer: