måndag 11 februari 2008

Lite måndagsblandning.


Se upp med de nygamla sjukdomarna
De förklarades utrotade för flera decennier sedan. Men slarv, övermod och klimatförändringar har gett smittorna chansen att komma tillbaka. Tbc, kolera och till och med malaria kan återigen drabba Europa.


Mer inspektion hos ny skolmyndighet

Färre myndigheter på skolområdet säger regeringen. Jag tycker att de verkar bli fler. Nu föreslår batong - Janne från Marks kommun inrättande av ytterligare en myndighet.

Fakta - Nya skolmyndigheter:
I framtiden ska tre huvudsakliga skolmyndigheter finnas i Sverige. Statens skolverk, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Statens skolinspektion är en ny myndighet som tar över all inspektion som i dag genomförs av Skolverket. Skolinspektionen föreslås få fördubblade resurser jämfört med dagen inspektion.

Något för alla Sverigedemokrater att tänka på.

Om Sverige inte har invandringen skulle vi bit för bit bli färre och färre. Det är nämligen ett underskott i födda och dödda i landet. Men med hjälp av invandringen fick vi 68617 nyinflyttade kompisar till landet.

Antal födda: 107 188 personer
Antal invandrade: 99 508 personer
Antal avlidna: 91 704 personer
Antal utvandrade: 46 375 personer
Källa: InfoTorg


Generation Y.

Den brittiska rekryteringsorganisationen Association of Graduate Recruiters (AGR) har publicerat en rapport, enligt tidningen chef, om hur den typiska nyutexaminerade studenten ser ut 2008. Rapporten visar att de som tillhör generation Y, personer födda efter 1982, är krävande, nyckfulla och giriga. Det kan väl inte gälla svenska förhållanden?


Varför duger inte hederliga danshak för infrastrukturministern?

I morgon kommer infrastrukturminister Åsa Torstensson att besöka företaget match.com i Stockholm. Syftet med besöket är att få mer kunskap om hur företaget använder IT i sin verksamhet.

"IT är ett fantastiskt verktyg för att möta nya människor. Genom till exempel dejtingsajter får människor möjligheter att träffa sin livspartner", säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.
Det här är lösningen för alla kommunalpolitiker som vill komma i kontakt med Åsa Torstensson för att diskutera väg - och järnvägslösningar. Halleluja lösningen är funnen!

Inga kommentarer: