söndag 8 mars 2009

I dag är den internationella kvinnodagen.

Efter att den moderatstyrda regeringen presenterat vårdnadsbidraget, subventionerade hushållsnära tjänster och en liten bonus tycks regeringen lämnat jämställdheten till människor att lösa på egen hand. Strukturella problem har ignorerats. En granskning av vad den borgerliga regeringen gjort de senaste två och ett halvt åren visar tvärtom att de genomfört förslag på förslag som försämrar möjligheterna till jämställdhet mellan könen.

Den moderatstyrda regeringen har genom sin politik förstärkt ojämlikheten i Sverige. Genom skattesänkningarna har inkomstskillnaderna förstärkts eftersom män mest har gynnats av skattesänkningen. Genom att kvinnor mest drabbas av försämringarna av sjukförsäkringssystemet har de förlorat gentemot männen.

Att sedan Folkpartiet ytterligare vill befästa ojämlikheten genom att öka ”hushållsnära avdragen” är ju bara att följa upp regeringens politik och är självklart för all a som har följt deras politik. Det är bara ett sätt för män att köpa sig fria. Folkpartiet har till och med en jämställdhetsminister som inte gör något mer än öka skillnaderna mellan kvinnor och män.


Hanna från Arlöv med NationalteaternNewsmill.Sig-Britt Ahl skriver om den odugliga regeringen.

Inga kommentarer: