tisdag 3 mars 2009

Race to the bottom

Som vanlig hävdar Borås Tidnings ledarsida, ”Välkommet nytänkande”, arbetsgivarintressen gentemot löntagarintressen.

Meningen ”Detta måste dock ställas mot fördelen av att ha kvar kompetensen inom företagen och kunna genomföra en snabbare omställning när hjulen väl börjar rulla igen, givet att personalen får möjlighet att upprätthålla sin kompetens” är tydlig.

Sveriges löntagare riskerar ett ” race mot botten” i och med uppgörelsen. Istället borde det naturliga vara att man införde det gamla systemet med permitteringslön där arbetsgivaren stod för att utbilda sin personal och staten stod för permitteringslönen. Den arbetarovänliga regeringen vill istället att löntagaren skall betala med lägre arbetslöshetsersättning, lägre sjukersättning och med lägre pension vilket kommer att bli en realitet efter det att arbetstiden har sänkts och det i varje fall blivit uppsägningar.
Det finns en anledning att Unionen inte vill följa IF Metalls exempel. De har gjort det tidigare och tvingats se sina medlemmar bli uppsagda trots allt.
Samtidigt som IF Metall känner sig tvingade av arbetsgivarna och av det faktum att den moderatstyrda regeringen inte tar ansvar utan enbart är passiva får direktörerna inte någon sänkt lön. Tvärtom får de ytterligare bonus.

Det tål att upprepas att överenskommelsen innebär inga garantier att någon får behålla sitt jobb. En hel del kommentarer i media och på bloggarna tyder på att man inte har förstått det. Och man ska komma överens om arbetstidsförkortningen lokalt. Svårt att stå emot när den centrala instansen redan har avtalat.

"Eftersom Alliansregeringen tagit bort tryggheten tvingas anställda nu acceptera lägre löner för att rädda jobben. Högerregeringens strävan efter en låglönemarknad måste stoppas". Det skriver Sven-Erik Österberg, gruppledare för socialdemokraterna.

För övrigt har Anders Borg lovat att A-kasseavgiften skall sänkas. Men vad händer – idag aviseras att IF Metalls a-kassa kommer att höjas. På grund av den höga arbetslösheten tvingas Metall slå till med en 83 procentig höjning vilket motsvarar 175 kronor per månad. Den totala a-kasseavgiften blir då ungefär 300 kronor.
Reinfeldt och Borg klämmer som vanligt åt löntagarna.

Andra som skriver om det här:

Tord Oscarsson
Kalle Sandström
Ett hjärta rött

Inga kommentarer: