söndag 22 mars 2009

Kundval till varje pris


Borås Tidning, som är den enda dagstidningen i Borås, fungerar ungefär som en lobbyist för högerregeringen både nationellt och lokalt. Det är uppenbart när jag lördagen den 21 mars läser BT:s ledare signerad Katarina Larsson.

Katarina är snarast att betrakta som Kristdemokrat än hon är Moderat. Det går igen i varje ledare signerad Katarina. Det är därför inte konstigt att hon sväljer allt som högerledningen säger i Borås.

Ledaren i lördagens tidning handlar om att kundval/ hemtjänstval har klubbats igenom i Borås. I ledaren tar Katarina upp allt som enligt hennes mening talar för reformen men hon tar inte upp vad jag faktiskt talade om för att avvakta med reformen.

Att införa en erfarenhetsmässig dyrbar reform i tider då kommunen sparar in på kärnan av välfärd är inte rimligt. När inte heller kommunen, av ideologiska skäl, vill göra en kalkyl av kostnaderna borde även en djupt konservativt inställd tidning fundera över det rimliga att införa en sådan reform. Ingen kostnad är tydligen hög nog för privatisering.

Det är intressant för Borås Tidning att medverka till att säkerställa vinst för högern 2010.

Inga kommentarer: