tisdag 23 juni 2009

His masters voice! eller Saxen, oberoende moderat.

Personaltidningar har i de flesta avseenden samma syfte och verkan som kundtidningar men med en intern mottagare. De är tänkta att skapa ett långsiktigt tänkande och ett ömsesidigt förtroende. Sprida budskap och målsättning samt informera om aktualiteter.
Det håller när man talar om personaltidningar inom den privata sektorn men det håller banne mig inte i den politiskt styrda sektorn. För om personaltidningen där hanteras som personaltidningen inom den privata sektorn så blir den ett organ för den styrande majoriteten utan tanke på att det finns fler politiska uppfattningar. Med det förlorar den i trovärdighet och förtroende. Det blir helt enkelt svårt att lita på att det som skrivs är neutralt och balanserat.
I går fick jag kommunens personaltidning ”Saxen” i min brevlåda. Den var farligt nära att vara ett politiskt organ för den styrande moderata majoriteten i Borås.
Två exempel på innehållet tänker jag ta upp. Det ena är en av de högsta chefernas krönika. I denna skriver han
” det finns förändringar i hemtjänsten där vi släpper in externa utförare. Något liknande händer i barnomsorgen, där det från halvårsskiftet finns ökade möjligheter till omsorg i enskild regi. En gemensam nämnare för dessa saker är en ambition att ge medborgarna ännu bättre service och att utveckla den kommunala servicen”.
En av de högsta cheferna tar genom sin krönika politisk ställning för majoritetens ideologi mot minoritetens.
En artikel i tidningen om majoritetens förslag till ny politisk organisation bär rubriken ”Central nämndorganisation borgar för likabehandling”
Men kommunens egna utvärderingar av kommundelarna kontra den tidigare facknämndsorganisationen pekar inte åt det hållet, snarare tvärtom. Artikeln tar inte heller upp något av de demokratiaspekter som förslaget inte tar hänsyn till. Artikeln synes snarare vara skriven av majoritetsföreträdare än någon neutral skribent.
På så sätt förstörs en fräsch och pigg personaltidning av den politiska majoriteten som numera anser sig vara så maktfullkomliga att de inte ens låter sig hindras i att lägga sig i det journalistiska oberoendet.

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Jag har just läst Saxen och förstår dina invändnjngar. Det vore intressant att få veta hur majoriteten kan hävda att en central organisation blir billigare, den enda utvärdering som har gjort efter att vi gick från central organisation till kommundelsnämnder visar att vi sparade mellan 137 och 177 miljoner årligen på kommundelsnämndsorganisationen! Kommundelarna infördes i hela kommunen 1992 och utvärderingen gjordes 1997. Det är möjligt att siffrorna skulle se annorlunda ut om man gjorde en analys idag, men att hävda att kommundelsnämnder blir billigare är oseriöst.

Tråkigt om en pigg personaltidning ska bli ännu ett propagandaorgan för högern.