tisdag 23 juni 2009

Ny Folkomröstning

Det verkar som att många är intresserade av och tycker att det är fel att Irland får göra om sin folkomröstning. En del tycker tom att det är orättvist.
Må så vara men det är inte ovanligt. Irland röstade nej till Nicefördraget också. Då liksom nu med ett antal dubiösa skäl som inte hade mycket med fördraget att göra. Danmark har gjort likadant.

Det jag vänder mig mot är framförallt resonemanget att eftersom Irland röstat nej så faller hela frågan. Ett oberoende opinionsinstitut har utrett skälen till nej och konstaterat att 42% av dem som röstade NEJ anger bristande information eller förståelse som orsak. Röstdeltagandet var strax över 50 %. Dessutom var den text som det irländska folket hade att ta ställning till inte begränsad till ett enkel eller tydlig – JA eller NEJ till Lissabonfördraget – utan ett tresidigt tillägg till den irländska grundlagen med 1.452 ord. Därför kom argumentationen att handla om abortlagstiftning, familje – och utbildningspolitik samt att inte skicka irländska pojkar och flickor i döden i krig utomlands. Dvs allt annat än vad Lissabonfördraget handlar om.

Europeiska rådet har nu enats om de så kallade irländska garantierna. Garantierna klargör att Lissabonfördraget inte påverkar den irländska konstitutionen när det gäller abortlagstiftning och familje- och utbildningspolitik och inte heller förändrar den nuvarande kompetensen för skattefrågor. Garantierna klargör också att Irlands tradition av att vara militärt neutralt förblir oförändrad.
Dessa frågor är förtydligande. De tillhör inte EU:s kompetens dvs. dessa frågor är inte överstatliga.

Europeiska rådet antog också en deklaration om arbetstagares rättigheter och socialpolitik i och med ett ikraftträdande av Lissabonfördraget. Men det är en allmänt hållen skrivelse som innebär att EU bekräftar den stora vikt unionen fäster vid sociala framsteg och skyddet av löntagarnas rättigheter. John Monks och Europafacket hade förväntat sig mer.

Jag är besviken över att väljarna så klart röstat för konservativa partier och till och med rasistiska och främlingsfientliga krafter i Europa. Det kommer inte att bli lättare att få igenom löntagarvänliga reformer i EU.
Men jag tror fortfarande att det är viktigt att få till bra samarbetsformer inom EU. Till dessa hör Lissabonfördraget.

2 kommentarer:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

du skriver att ett "oberoende opinionsinstitut" har utrett skälen till nej och konstaterat att 42% av dem som röstade NEJ anger bristande information eller förståelse som orsak. Tror du att samma "oberoende opinionsinstitut" hade utrett skälen om irländarna röstat ja? Då hade man säkert utgått ifrån att irländarna var oerhört välinformerade och hade röstat förnuftigt.

Tomas Gustafson sa...

Lennart!
Din fråga är liksom din tidigare fråga av hypotetisk karaktär. Irländarna röstade nej och inte ja.

Jag tror dock att om det blivit ett Ja och om man då utvärderat svaren så hade man kommit fram till samma resultat. Det hade varit brist på information och man hade röstat som starka ledare hade sagt.
Det är själva poängen till att jag anser att frågan om Lissabonfördraget inte skall avgöras i en folkomröstning.
Om man skall ha en folkomröstning är det dessutom oförnuftigt att liksom i Irland krångla till det med otydliga valmöjligheter.