tisdag 16 juni 2009

Ny skollag präglad av bestraffningsmentalitet


Möjligheten att läsa upp godkända betyg på komvux kommer att försvinna om Jan Björklunds nya skollag går igenom. Det kommer att innebära att färre ungdomar kommer att kunna söka in till Universitet och Högskolor. Alternativet, om Du har missat att få de verkligt bra betygen när du gick ur gymnasiet, är att på egen hand försöka att läsa upp ett ämne och därefter tenta av ämnet i hopp om att få bättre betyg. Hur många kan klara av det kraftprovet - inte minst efter ett par års bortavaro från skolmiljö?
På så sätt bekämpar den moderatstyrda regeringen en ungdomsarbetslöshet som ställer en fjärdedel av ungdomarna utanför arbetsmarknaden.
Förslaget innebär i klartext att om du har sabbat din skolgång under gymnasitiden skall det följa med dig resten av livet. Det är på så vis den moderatstyrda regeringen bygger upp klassamhället på nytt.

I övrigt innehåller Björklunds förslag både bra och dåligt. Rätten att överklaga beslut stärker elevens position i förhållande till skolan precis som det faktum att Skolinspektionens befogenheter vidgas. Men mycket handlar om den gamla kasernmentaliteten från Björklund.
Hårdare tag och disciplinära åtgärder har framträdande roll i förslaget. Vilket naturligtvis många som har lag och ordning som honnörsord gläds över. Men där finns inga krav från staten på mer resurser till skolorna, inga krav på kommunerna. Vilket alliansen i Borås ska vara glada över.
Nej, mycket av förslaget är unket gammalt femtiotal från mannen som gillar hårdare tag.
Den nya skollagen kommer, om Jan Björklund får sin vilja igenom, att bli en valfråga 2010. Personligen är jag glad om det blir det.
Andra som skriver om skollagen:

Inga kommentarer: