fredag 12 mars 2010

Är fattigdom kriminellt enligt moderaterna?

Moderaten Maria Lindgren har föreslagit i BT att man ska förbjuda "tiggeri" på gatorna. Tiggeri ser hon som ett stort problem och vill därför kriminalisera utsatta människor.

Göteborgs stad har tidigare gjort undersökning av hur situationen ser ut där. Majoriteten av tiggare var romer från de forna öststatsländerna. Det finns ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut i Borås.

Det finns väl dokumenterat om romernas situation i öststatsländerna. Under kommunismens styre var det lagstiftat att alla var tvungna att arbeta dvs staten ordnade arbetet.
Lönen var knapp men den gick att leva på.
Efter kommunismens fall försvårades arbetssituationen för framförallt den romska befolkningen i länderna.
Arbetslösheten bland romer är mycket hög; 40-50 %. I vissa ghetton är den upp till 100 %.
De flesta romer får socialbidrag vilket i dagsläget är cirka 500 kronor. Deras situation är mycket utsatt och de är lägst av de lägsta i respektive länder.


1. Hemvändarna; Denna grupp reser från sin hemby till Göteborg, tigger under en period
för att sedan åter vända hem igen. En del av dessa personer kommer sedan tillbaka till
Göteborg för att tigga. För andra är det en engångsföreteelse att resa iväg och tigga.
”Hemvändarna” uppger att de skulle stanna i sitt land om det fanns möjlighet att få
arbete där.
2. Resanden; Denna grupp är i princip på resande fot hela tiden. De stannar i regel
kortare tid i Göteborg än ”hemvändarna” och åker sedan vidare till någon annan
storstad i Sverige eller något annat europeiskt land. Dessa personer försörjer sig inte
enbart som tiggare utan säljer ibland rosor, guld eller liknande
”.

Som tidigare nämnts så lever de under mycket svåra förhållanden i sitt hemland; både ekonomiskt och socialt.
De ser resan som en möjlighet att tjäna ihop pengar och få ett bättre liv. Göteborgs undersökning ger inte heller belägg för att det skulle vara kriminella ligor som styr dem.

Att tiggeri skulle kunna vara ett tecken på ökande sociala klyftor, utslagning och brister i de sociala skyddsnäten, det förespeglar inte moderaterna. Nej, istället ser moderaterna det hela som ett ordningsproblem som ska lagstiftas bort. En sanitär olägenhet som väcker dåligt samvete som måste rensas bort. Debattartikeln är ytterst ett prov på cynism och fördom som jag enbart blir ledsen av och som jag hoppas att ledningen inom moderaterna tar avstånd från.

Det får mig att tänka på ett citat av författaren och Nobelpristagaren Anatole France: "Hur rättfärdig är icke lagen? Den förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd."

1 kommentar:

Mahamed Ali Abdi sa...

Man blir rent ut sagt förbannad. Att dessa (m)änniskor inte känner empati för medelklassen eller de som tjänar strax under medelkassen är väl "okej".

Men när överklassmänniskor skall börja sparka på de mest utsatta. Då blir jag rasande. Skulle vara intressant att se dessa moderater leva under samma förutsättningar som romerna i en vecka eller två.

Tro fan att deras världsbild och inställning skulle förändras. Kanske är det vad som krävs för att vissa skall kunna känna empati.

Tragiskt!