torsdag 25 mars 2010

Partipiskan vann slaget om uranbrytning!


De centerpartister som tidigare sagt att de skulle rösta efter sitt samvete - gjorde inte det.

Ett 15-tal centerpartister och moderater har liksom oss Socialdemokrater motionerat i riksdagen om ett starkare lokalt inflytande över uranbrytning. Det är anmärkningsvärt att rösta emot sin egen motion och det visar att det inte är speciellt högt i tak inom borgerligheten.
Per Åsling (C) valde att åka till turismmässan i Göteborg istället för att kämpa för sin motion. Ett tydligt exempel på politisk snuva men borde han inte sjukskriva sig då. Ett klart fall för Cristina Husmark – Pehrsson.
Om detta skriver Katarina Finn intressant.


I dagens omröstning om kommunerna skulle få ett större inflytande över var uranbrytning skall ske röstades de rödgröna samt ett antal borgerliga motioner ned. Dock var Solveig Ternström som en av två centerpartister konsekvent och röstade för ett kommunalt uranveto. Oturligt nog tog Veronica Palm (S) fel och röstade med de borgare som tycker att det är tillräckligt med att kommunen enbart kan vara en remissinstans.


Akkomp`s Blog skriver att Maud borde piska någon annan än partiet.


1 kommentar:

Henrik sa...

Menar du att kommuner bara är remissinstans? De har ju vetorätt redan idag!