söndag 28 mars 2010

Om detta visste Ulrik Nilsson ingenting – han bara hittade på!

I dagen BT (Söndagen den 28 mars) fanns en kort intervju med Limerickarnas mästare Ulrik Nilsson – K:s ordförande i borgerligt styrda Borås. I intervjun uttrycker stadens ledande politiker en häpnadsväckande okunskap om varför staden ingår i det s.k. Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors). Han visste överhuvudtaget inte vad det var för något. Han gissade och trodde det var en organisation för att stärka kommunerna??

Pinsamt Ulrik!

I själva verket är det ett initiativ från EU-kommissionen för kommuner som vill gå längre än EU:s målsättning vad det gäller klimatarbetet. I Sverige har en lång rad städer skrivit under. Borgmästaravtalet inkluderar åtaganden som att anta en plan som ska sändas in och uppdateras, rapporteringar, att anordna energidagar för medborgare samt att medverka i en årlig konferens.

Om Ulrik Nilsson själv inte kan åka bör han utse någon annan att representera Borås vid ceromenin i Bryssel.Eumayors
View more documents from tomas51.

Inga kommentarer: