söndag 5 februari 2012

Skattepengar ska gå till välfärden - punkt slut!


Sedan 90-talets början har vi i Sverige upplevt en explosion inom valfrihetsområdet. Nuförtiden har vi exempelvis friskolor, privatdrivna förskolor, äldreboenden, gruppboenden, hemtjänst och vårdcentraler som drivs av privata intressen. Det finns till och med hela sjukhus som drivs som en Volvofabrik. Jag var inte för den utvecklingen men ser inte att det går att vrida klockan tillbaka. Utvecklingen startade egentligen redan i början av 80-talet även då under en borgerlig regering.

I dag ser vi en utveckling där vårdgivare, ­endast för att maximera vinsten, ­säger upp personal, drar in material, och försummar sjuka och äldre. Vi läser om undernäring, onödiga amputationer, vanskötta sår och äldre som får sova på smutsiga golv. Så kan vi inte ha det.

Avslöjanden inom äldrevården kräver omfattande utvärdering och omprövning av hur samhället styr äldreomsorgen. Det är allvarligt när kommunen inte i tillräcklig omfattning kontrollerar verksamheterna och när kravspecifikationerna är så allmänt hållna att det nästan inte går att underkänna någon verksamhet trots stora brister. För att stävja utvecklingen måste samhället bli mycket bättre på att kvalitetssäkra välfärden, insynen i de privat drivna verksamheterna måste bli transparent och ev överskott ska tillbaka till välfärden.

Möjligheten att göra stora vinster i offentligt finansierad verksamhet, det vill säga att göra privata vinster på andras skattepengar, är om inte unik för Sverige så åtminstone något mycket ovanligt.
De summor som aktieägarna tar ut i vinst innebär en överföring av medel från välfärden till privata kapitalister. Jag menar att detta är oacceptabelt och upprörande. Jag är inte på något sätt ensam i den uppfattningen. Till och med moderaterna säger sig dela min uppfattning (frågan kvarstår om riskkapitalbolag gett pengar till M) men vill begrava frågan i en utredning.

Gustav Möller, socialdemokratisk socialministern, sa en gång att varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.

Det stämmer i allra högsta grad när det kommer till välfärden. Det har aldrig varit meningen att skattekronorna skulle skickas till skatteparadis. De pengar vi betalar i skatt måste användas på absolut effektivaste sätt. Därför inser jag att vi ska titta på system som förhindrar vinst i välfärden. Men hur hindra det och hur skulle en lagstiftning se ut? Tja, vi kan alltid ta lärdom av våra Nordiska grannländer.

I Norge gäller som krav för de fristående skolorna att alla offentliga bidrag ska komma eleverna till godo. Aktieutdelning på vinst är inte tillåten, överskott ska tillbaks till utbildningsverksamheten. Inte heller i Finland eller Danmark får privatskolor drivas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. Sverige, där välfärden finansieras helt med skattepengar, är alltså ensamt bland sina närmaste nordiska grannar om att sakna vinstbegränsningar. Det finns också andra modeller som tillämpas i andra delar av världen.

Jag tycker att Sverige, som de flesta andra länder, utformar ett regelverk för icke vinstdrivande företag. Vanligen brukar sådana företag kallas ”non profit” eller ”not for profit”. Kraven ska vara att ägarna inte har rätt att ta annan vinst än rimlig ränta på aktiekapitalet, övrigt överskott ska tvingas att bli använt inom företaget – för investeringar och andra förbättringar av den välfärd företaget arbetar med. Ett regelverk för "non profit" borde formuleras så att det också skulle fungera på personalkooperativ och brukarkooperativ.

Riskkapital behövs, men inte inom välfärdssektorn, utan för att utveckla nya branscher och nya produkter. 

Utgångspunkten är att äldreomsorgen, skolan eller sjukvården inte är till för att privata intressen ska tjäna pengar, utan för att vi den dag vi behöver välfärden, ska få den allra bästa äldreomsorgen, skolan eller sjukvården som går att få. Alla ska kunna färdas väl genom livet.

Martin Klepke i LO tidningen skriver att vinst i vården dödar.


2 kommentarer:

Michael Arvidsson sa...

I stora delar håller jag med dig MEN "skattepengar ska gå till välfärden" innebär också att jag i välfärden skall ha rätt att välja vars mina skattepengar skall läggas när jag behöver sjukvård, när jag skall gå i skola och DETTA är att välfärden säkrar att skattepengarna används så att individen har valmöjligheter! Du får heller inte glömma bort - vilket det verkar som du gjorde att avarter och skandaler också finns i Kommunala verksamheter och dito i Landstingsverksamhet. Försök att få komma fram till en läkare på en landstingsdriven Vårdcentral. Dina grundläggande synpunkter är helt rätt men om jag anar rätt så vill du inte ha några alternativ alls - och då är du ute och cyklar. Sovjetstaten är död! och det skall vi vara j...gt glad för.

Michael Arvidsson sa...

( min sida laddades inte upp så jag såg inte hela ditt inlägg ) och jag ser att du tycker att privata alternativ är bra och tillför något så slutklämmen i min replik riktar sig till andra inom vår rörelse och inte till dig. Det jag finner så frusterande som sköterska som jobbat hela mitt liv både inom offentlig och privat vård är att man generaliserar så fö....annat och glömmer bort det otroligt bra arbete som dagligen bedrivs både inom privat och offentlig verksamhet. och jag är Sosse och jag vill välja och jag vill ha snabb service och jag vill träffa samma läkare varje gång jag själv är patient!