onsdag 29 februari 2012

Pest eller kolera?

Toppmöten inom EU avlöser varandra. Inför det formella undertecknandet av finanspakten den 1-2 mars tornar det upp sig till oväder. Det är tveksamt om Grekland kommer att klara de krav som långivare har, Spanien klarar inte sina budgetmål och Irland ska ha folkomröstning om finanspakten i början av juni. Ett nej är bara ett nej för Irland och innebär att pakten blir av men utan Irland. Irland kommer dock inte att få något ytterligare stöd.

Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, har gått på pumpen avseende sin panel av nio ledamöter som skulle fungera som krisorgan. Det var författningsvidrigt enligt tysk förbundsdomstol. Hon kan då inte speeda upp processer utan måste gå genom parlamentet för alla krispaket i framtiden.

Men den stora frågan är ändå det tvångsförvaltade Grekland. Det andra stödpaketet förutsätter skuldlättnader med 110 miljarder euro och ett antal godkännanden av programmet i en radda nationella parlament. Det talas redan om ett tredje stödpaket. Under tiden ska Grekland gå till val i april. Allt hänger alltså verkligen i luften.

När det gäller finanspakten säger Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden:

"Den ekonomiska krisen är djup i EU. Det är bekymmersam för svenska jobb och vår välfärd. Finanspakten i sig är långt ifrån tillräcklig för att krisen ska kunna lösas i Europa. Men det är viktigt för Sverige att säkra ett inflytande utan att tvingas till bindande förpliktelser. Vi är överens om att en medverkan i EU:s finanspakt inte innebär att Sverige går med i euron bakvägen."


Det är många som idag anser att Grekland ska gå i statsbankrutt och därmed lämna eurosamarbetet. Jag tror nog att det slutligen blir så. Men jag håller inte med alla som numera höjer verktyget devalvering till skyarna. De som anser att det går bra att missköta landets ekonomi för att därefter devalvera. Det betyder att Grekland har att välja mellan pest eller kolera, bli kvar inom Euron och i praktiken stå under förmyndarskap, eller att lämna euron och devalvera sig ut ur krisen. Men om de lämnar euron kan de förmodligen både gasa och bromsa. Som det är nu så bromsas det enbart eftersom de krav som ställs bara innebär besparingar och inga tillväxtskapande åtgärder.

Hur de än gör är det grekiska arbetare- och tjänstemanna grupper som kommer att få betala.


Paul KrugmanEuropafacken , HD ,
Jimmy Sand ,

Inga kommentarer: