tisdag 31 januari 2012

Den Nordiska modellen är hotad.

Den s.k Nordiska modellen har kombinerat utveckling med jämlikhet, social solidaritet och trygghet för alla, inte utan framgång. Den modellen är hotad av yttre faktorer som ökad global konkurrens, snabb industriell utveckling i länder som Kina, Brasilien och Indien m.fl. klimathot och inte minst ökad arbetslöshet. Den är också hotad av inre faktorer i Sverige, nämligen en borgerlig regering.

Det går att möta de nya tiderna med globalisering och demografiska förändringar med att pressa löner som ex regeringen Reinfeldt och Borg syftar till. Det tror jag är dömt att misslyckas om vi fortsatt vill vara ett välfärdsland.

DN-debatt har ett antal Socialdemokratiska och fackliga ledare inför Samak:s årsmöte initierat ett forskningsprojekt om tillväxt, hållbarhet, avtalsmodeller, integration mm. De skriver bl.a:

"Jämlika samhällen som vilar på generella välfärdssatsningar har visat sig vara en stabil grund för ekonomisk tillväxt genom de möjligheter till utbildning och utveckling som skapas för alla. Under ett antal socialdemokratiska regeringar och i samverkan med fackliga organisationer har Norden gått sin egen väg. Vår förhoppning är att projektet kommer att visa på arbetarrörelsens alternativa utvecklingsvägar. Inte bara välfärdshistorien och nutiden är vår, utan också framtiden."

Inga kommentarer: