söndag 25 mars 2012

Jan Björklunds senaste ofog!

Enligt läroplanen ska förskoleklass 0 vara en bro mellan förskolan och skolan. Det är en övergångsform där barnen lär sig mer men det är fortfarande leken som är den viktigaste pedagogiska verktyget. Just därför är Jan Björklunds senaste ofog att föreslå att sexåringar ska testas så fel.

Att tidigt få stämpeln att du är ett problembarn riskerar att försvåra för den ungen hela livet. Jag tycker det vore fel om förskoleklasserna förvandlas till en teststation där bekymren över barnens kunskapsnivå blir huvudsaken. Barnen är individer och låter sig inte pressas in i en mall där alla har samma mognadsgrad.

FolkbladetDN ,Enn Kook ,

Inga kommentarer: