tisdag 6 mars 2012

"De mest nya Moderaterna"

Intressant iakttagelse från informationsartikeln i DN med avsändare Fredrik Reinfeldt (Per Schlingmann) som visar på att M fullständigt kommer att strunta i de övriga partierna i Alliansen inför valet 2014. Moderaterna tillsätter nu fem arbetsgrupper vars resultat ska ligga till grund för valrörelsen 2014.

"Arbetsgruppernas slutsatser och förslag ska vara klara till Moderaternas partistämma nästa höst och därefter utgöra våra utgångspunkter och ingångsvärden för den politik vi tillsammans med de andra partierna i Alliansen vill möta väljarna med i valet 2014."

Att moderaterna nu tillsätter dessa arbetsgrupper är ett jäktat försök att verka vara aktiva och inte passiva. Jäktade för att de nu känner att Stefan Löfven och socialdemokraterna flåsar dem i nacken. Det är ett försök att få människor att tro att de är handlingskraftiga.

Moderaterna har naturligtvis insett att de saknar politik för de viktiga frågorna som Sverige står inför. Därför är det smart av honom (Schlingmann?) att tysta kritikerna genom att tillsätta ett antal arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna är:

Sysselsättning – Anders Borg.
Skolan – Margareta Pålsson.
Hälsofrågor – Filippa Reinfeldt.
Insatser mot kriminalitet – Beatrice Ask.
Klimat – Sofia Arkelsten

Resultatet från gruppen hälsofrågor kommer vi enbart att få reda på om det är positivt för Filippa Reinfeldt själv. Om inte, brukar hon inte uttala sig. Klimatgruppen kommer naturligtvis att inleda rapporten med en redogörelse för hur de gamla högerpartiet redan på 20-talet stred för att få förståelse för reformer på klimatområdet. När det gäller sysselsättning kommer vi att få läsa om kreativa tolkningar av SCB:s fakta.

Rapporterna bygger förmodligen även in det som kommer fram från regeringens framtidskommission som ska ta fram de utmaningar som Sverige står inför. Allt, både framtidskommission som Moderaternas arbetsgrupper, betalas av dig som skattebetalare.

Var det för övrigt någon som läste i någon av de borgerliga tidningarna om Sentios opinionsundersökning som visade att Socialdemokraterna nu är större än M och att de rödgröna är större än Alliansen? Trodde inte det.

Daniel Swedin , Johan Westerholm , Alliansfritt Sverige , Kulturbloggen , Högbergs tankar


Inga kommentarer: