torsdag 8 mars 2012

Partiet som vägrar rätta sig efter Riksdagen!

"Våren 2011 beslutade riksdagen om ett så kallat tillkännagivande till regeringen med följande lydelse: ”… att regeringen skyndsamt skall tillsätta en utredning med uppdrag att senast 1 september 2012, överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag”. 

Så lyder det viktigaste i Johan Anderssons (S) interpellation till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) den 29 november, 2011. Här är debatten där Hillevi Engström med emfas hävdar att regeringen jobbar med utredningen. Men ännu i dag den 8 mars 2012 har vi inte hört något från utredningen.

Det är det här som oppositionen fick igenom i juni 2011(text från kommunalarbetaren):

1 Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna fick i juni förra året igenom att Lex Laval ska utredas på nytt. Partierna vill ändra den regel som begränsar fackens rätt att ta till stridsåtgärder för att kräva kollektivavtal. Och de vill att utländska arbetare ska ha rätt till ett försäkringsskydd.
Enligt beslutet i riksdagen ska utredningen vara klar den 1 september i år.

2 De rödgröna partierna och SD fick också igenom att Sverige ska anta FN-organet ILO:s konvention 94. Konventionen säger att offentliga myndigheter som upphandlar tjänster ska se till att entreprenörens anställda har löner och anställningsvillkor enligt lag eller kollektivavtal.

3 Partierna gav även regeringen i uppdrag att på EU-nivå ta initiativ till att ändra EU:s utstationeringsdirektiv, som ligger till grund för domen i Lavalmålet och Lex Laval. Det ska enligt de rödgröna partierna och SD tydligt framgå att villkoren i direktivet är ett golv och inte ett tak för vad fackliga organisationer får kräva i respektive EU-land.

Jag tycker att det luktar obstruktion lång väg här.


Inga kommentarer: