onsdag 31 oktober 2012

Modigt Norge!

Det var modigt av Norge. Det är klart att det blir ett himla liv av ett såpass ortodoxt val - främst av motståndare till EU.

Jag tycker att det är ett märkligt att ge priset till en så stor organisation men jag förstår och gillar tanken bakom.

EU får priset, som jag förstår det, för att i sex decennier ha verkat för fred och återförsoning. Under 1800 och första hälften av 1900-talet startade med 25 års intervaller krig mellan främst Frankrike och Tyskland. Strassburg är ett exempel på en stad som ena årtiondet var franskt för att nästa vara en tysk stad. Sedan andra världskriget har inget krig startat inom EU. I dag är krig mellan Frankrike och Tyskland otänkbart.

Jag som röstade på EU just för fredsprojektet tycker att just EU:s fredsprojekt ska äras. Inte minst integrationen av de forna Öststaterna och nu Balkanländerna är verkligen ett fredsprojekt som verkar ha lyckats.

Jag tycker att argumenten för att EU inte skulle platsa som fredspristagare stinker. På Facebook har jag läst allt mellan att det är skit med Dublinförordningen och att EU bygger murar till att de fyra Balkankrigen egentligen hölls igång av EU.

Det som anförs mot EU är att dåvarande van den Broek tog ställning för Kroatien och därmed ställde sig bakom den etniska rensningen. Sanningen är att Kroatien blev attackerad av Serbien och att FN tog ställning för Kroatien.

Även om konfliktens rötter var sammansatta, så var kriget som sådant mycket enkelt. Serberna gick till anfall. Kroaterna värjde sig. Och i detta gav både EU som FN sitt fulla stöd. Att de var handlingsfattiga och passiva är en annan historia.


Här skriver historielösa Sverigedemokrater.

Ann-Sofie Hermansson skriver insiktsfullt.

Inga kommentarer: