söndag 27 januari 2008

Black velvet Band


Jag har tillbringat söndag eftermiddag med att lyssna till Johnny Logan and friends och därmed påmints om att Dubliners har spelat in "the black velvet band". Att sitta och lyssna på irländsk folkmusik brukar de flesta med rätta associera med muntert sällskap på en pub. Fast när man lyssnar på själva texterna ensamt och isolerat med hörlurar så är de ytterst sällan muntra - det är bara melodin som ofta är munter. Är de något är de tragikomiska när de är muntra - men oftast är texterna till de muntraste låtarna inget annat än ytterst bittra och vemodiga texter, som nästan alltid handlar om den irländska kampen mot engelsmännen på ett eller annat sätt.


Lyssna själv och läs texten om kärleken.



In a neat little town they call Belfast

Apprenticed in trade I was bound

And many’s the hour of sweet happinessI spent in that neat little town

Till bad misfortune befell meThat caused me to stray from the land

Far away from my friends and relationsTo follow the black velvet band
Her eyes they shone like the diamond

You’d think she was queen of the land

And her hair hung over her shoulder

Tied up with a black velvet band
As I was out strolling down broadway

Not intending to go very far

I met with a frolicksome damselApplying her trade in a bar

Well a watch she took from a customer

And she slipped it right into my hand

Then the Watch came and put me in prison

Bad luck to the black velvet band
Before judge and jury next morningFor our trial I had to appear

The judge, he said, "My young fellow,The case against you is quite clear.

Well seven years is your sentence.You’re going to Van Dieman’s Land.

Far away from your friends and relationsTo follow the black velvet band."
So come all you jolly young fellowsI’d have you take warning by me

Whenever you’re out on the liquorBeware of the pretty colleen

For she’ll fill you with whiskey and porterUntil You’re not able to stand

And the very next thing that you noticeYou’ve landed in Van Dieman’s Land

Inga kommentarer: