torsdag 10 januari 2008

Nu får Odell underkänt av sina kompisar!

Mats Odell var den som gjorde en av de sämsta affärerna med svenska skattebetalares pengar genom tiderna.Det skedde då han var kommunikationsminister under den förra katastrofala borgerliga regeringsperioden i Sverige och då skrev ett kontrakt till 2040 med Arlanda Express.
Nu föreslår regeringens trafikutredare Carl Cederschiöld att staten säger upp avtalet med Arlanda Express. På grund av att det är för dyrt och kostsamt. Det är helt enkelt ett mycket dåligt avtal.
Även Odell själv borde sägas upp av moderaterna innan han gör mer skada för Sverige och skattebetalarna.

Inga kommentarer: