lördag 12 januari 2008

Folkpartiet är ju så igår!

Jan Björklund och Folkpartiet är faktiskt väldigt förutsägbara. När klimatfrågan är bland det "hetaste"! man kan debattera just nu. Då passar folkpartiet och Jan Björklund på att lyfta upp kärnkraften som det mest klimatvänliga energikällan. De är ju så igår och förutsägbara att man mår dåligt.
Det var inte länge sedan kärnkraftverket i Forsmark var nära en katastrof. Ägaren Vattenfall tonade ner betydelsen och många medier trodde till en början på den versionen. Först senare avslöjades hur allvarligt tillbudet varit.
Redan i går målade Jan Björklund upp vänsterblocket som avvecklare med en energipolitik som hotar vaälfärden. Fp hoppas att argument för koldioxidfri kärnkraft skulle bita ännu bättre i en valrörelse som präglas av klimatfrågan. Särskilt efter brittiska Labours kärnnkraftspositiva besked i veckan.
Jag är inte säker på att kärnkraftsdebatten kommer att gynna alliansen. Men jag tror att de lyfter upp den i nästa valrörelse, 2010.

Inga kommentarer: