söndag 27 januari 2008

Kristdemokraternas sista strid

Vad är Kristdemokraterna rädda för?

Är det för att könsneutrala äktenskap är den sista striden för Kd. När de förlorat den finns inget kvar som berättigar Kd.

Partnerskapslagen var en framgång när den kom men den är en särlagstiftning som innebär att vi gör skillnad på människor på grund av deras sexuella läggning. Därför behövs en könsneutral äktenskapslagstiftning med lika rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett om man väljer att dela sitt liv med någon av samma eller motsatt kön.

Ibland känns det som om tiden står stilla. Det är ålderdomligt och bakåtsträvande att dela upp folk på det sätt som Kd idag gör. Det är inte för mycket kärlek i världen - det är för lite! Om ett par som älskar varandra vill ingå äktenskap med kyrka och hela baletten, ska de självklart få göra det. Ska jag eller någon annan med trångsynta små glasögon sitta med ett pekfinger och välja ut de som får gifta sig och de som får lova att ingå partnerskap? Nej, det tycker jag inte. Ändra lagen och se till att vi får en könsneutral äktenskapsbalk!

– Jag har så svårt att förstå varför inte de homosexuellas rättigheter ska gå in i samma äktenskapslagstiftning. Jag tycker att det är lite sorgligt, säger Carina Liljesand, som är en av dem som går emot partilinjen inom Kd. – Jag tycker att man ska få välja själv vem man vill gifta sig med. Jag tycker inte att det är något problem, säger Nina Ekelund, som är den andra.
Dessa två ledande kristdemokrater Carina Liljesand och Nina Ekelund tycker att det är klart att Kd ska vara pragmatiska och komma fram till en lösning. De ser ingen anledning till att man ska ha olika ceremonier för olika sorters kärlek


Religiösa gruppers uppfattning om vad som kan få kallas äktenskap och vem som ska få gifta sig i just deras kyrka, är förstås deras egen sak. Det ska inte staten lägga sig i. Men religiösa grupper stiftar inte lagar, det gör riksdagen, och eftersom sex av sju riksdagspartier och sju av tio i befolkningen nu står bakom förslaget om en könsneutral äktenskapslag kommer det förr eller senare att stiftas en sådan, vilket är mycket välkommet.

Häromdagen luftade ett antal Kristdemokratiska riksdagsledamöter idén om att avgöra ­frågan i en folkomröstning. Frågan är emellertid för smal och för liten för att vara aktuell för sådan behandling. Lagstiftningsfrågor som i allt väsentligt inte påverkar människors vardag ett dyft är föga intressanta att folkomrösta om. (Få vill heller se karaktärer som pastorn Åke Greens bidrag till en sådan valkampanj...)Kd hänvisar gärna till att befolkningen är på deras sida. Sådana uttalanden ska ett parti runt 4-procentsspärren dock vara försiktigt med.

I den statliga utredningen konstateras att den traditionella betydelsen av äktenskapet som en heterosexuell relation inte kan vara avgörande för om äktenskap ska öppnas för par med samma kön.
Inte heller invändningen som rör reproduktion, det vill säga att äktenskapet är en samhällelig institution där barn ska födas och växa upp, ansåg utredaren vara relevant eftersom barnafödande inte är något krav på äktenskap.

Det behövs inga fler utredningar nu är det dags att gå till handling.

Så vad är du rädd för, Else - Marie Lindgren? Är det att på nytt förlora en av de få hjärtefrågor som Kd har kvar att strida för. Vad finns för berättigande för Kd att vara kvar som parti när ni förlorat den striden?

Behövs verkligen Kd i dagens moderna Sverige?

1 kommentar:

lotta sa...

Du får vara lite snäll mot KD. De har det inte lätt... hälsar farsan.