onsdag 9 januari 2008

Privatiseringsivrarna i Rosenbad och BT

"Konkurrens rätt medicin" är rubriken på en förvånadsvärt naiv ledare producerad i dagens BT. Naiv därför att den enbart upprepar mantrat från socialminister Göran Hägglund att privatisering kommer att innebära högre tillgänglighet och lägre pris utan egen analys.
http://www.bt.se/ledare/konkurrens-ratt-medicin(418222).gm

Ledare avslutas av följande sagoberättelse: "När etableringsrätten släpps fri kommer läkemedelsförsäljningen att bättre anpassas efter kundernas/patientens önskemål. Öppettiderna kommer att förbättras och tillgängligheten öka. Sannolikt kommer även priserna att pressas neråt.
Om ett år förväntas marknaden öppnas. Svenska folket har väntat länge på denna frihetsreform".

Vilken frihet åberopar ledarkrönikören? Är det friheten för grossisterna att sätta skyhöga priser liksom de gjorde i Norge. Sanningen är ju att Privatiseringsförespråkarnas förhoppning om sjunkande läkemedelspriser har den senaste tiden avfärdas av flera tunga instanser såsom OECD, Konkurrensverket och Handelns Utredningsinstitut, HUI. Till och med förespråkare anser ju att tillgängligheten kanske ökar i storstäderna men knappast på landsbygden.

Till och med utredaren Lars Reje, som nu levererat en utredning som har godkänts av Alliansen, väljer att kalla det hela för en omreglering och att det behövs inte stor fantasi för att förstå att några stora-utländska grossiter- konkurrerar ut alla som försöker sig på att starta eget. De kommer att förhandla med läkemedelstillverkarna om priserna utan insyn från landstingen, som sedan ska vara med och betala notan. Vinsten behåller de själva och det blir dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna.
Norge har redan provat modellen. Där utreder ekobrottsmyndigheten om de tre stora företagen som delat upp marknaden mellan sig bildat en olaglig priskartell.

Tillgängligheten till de svenska apoteken är god i dag. Med frisläppta marknadskrafter och vinstintressen riskerar de nya aktörerna att satsa rejält i storstäderna och överge glesbygden. För att inte tala om den prishöjning som blir följden.
Jag skulle vilja fråga ledarskribenten om han/hon kan nämna någon avreglering/ privatisering som medfört lägre priser!

Nej, regeringen borde ge utredaren bakläxa. Risken är tyvärr stor att det inte kommer att ske, när privatiseringsivrarna styr i Rosenbad.

Inga kommentarer: