fredag 4 juli 2008

Etanol - övergångsfas?
Anne-Marie Ekström tar i sin blogg idag upp ett ämne som är viktigt och avgörande för oss. Det har läckt från en rapport som Världsbanken låtit göra där det lär stå att E 85 står för 75 % av de stigande livsmedelspriserna. Eftersom den här branchen vimlar av lobbyister så kan man inte veta vilka som står bakom rapporten. Det är en djungel och svårt att veta vad som är rätt eller fel för en vanlig konsument.
Dessa stigande priser drabbar oss men inte bråkdelen så mycket som länder som är kraftigt fattiga, främst i Afrika.

Vilket som är orsak eller verkan är ju svårt att säga. Den viktigaste orsaken till de ökade matpriserna är, enligt många, egentligen något positivt, att en ökande del av världens befolkning, särskilt i Kina och Indien, kan äta sig mätt och rent av få en bra matstandard. En annan viktig orsak är den protektion som finns genom stora jordbrukssubventioner, främst från EU och USA, som förstör möjligheterna för jordbrukare i utvecklingsländerna att konkurrera med sina produkter. Den tredje orsaken är etanolproduktion på majs eller vete som tar bort viktig produktionsmark. Den orsakas i sin tur av den s.k. marknadsekonomin som ohindrat kan roffa åt sig mark.
Kofi Annan menade vid den härom veckan hållna ”Tällberg Forum” att vi ska se upp så att inte starka utländska ekonomiska intressen lägger beslag på Afrikas bästa jordbruksjordar för framställning av etanol och annan bioenergi:- Inte alla afrikanska länder är tillräckligt organiserade med regelsystem som kan skydda de jordar som i dag producerar livsmedel. Är de inte tillräckligt alerta på detta är risken att de i morgon vaknar upp och ser att de bara har den sämsta marken kvar för sin egen livsmedelsproduktion, sa Kofi Annan.

Tidigare har fattiga länder köpt billiga råvaror på en dumpad världsmarknad och incitament att utveckla det inhemska lantbruket har saknats. Nu har förutsättningarna förändrats, råvarupriserna har stigit, vilket å ena sidan har lett till matkravaller bland stadsbefolkningen i fattiga länder, men å andra sidan ger förutsättningar för den fattiga befolkningen på landsbygden att utveckla sitt lantbruk. Det finns möjligheter med vår hjälp. Anne-Marie skriver dock inte hur det skall gå till med den regeringen som hon stödjer som dragit ned på biståndet. Känns inte det svårt Anne-Marie? Jag har alltid uppfattat dig som en person med starkt globalt engagemang.

Alliansen vill gärna framstå som just en allians. Men det visar sig vara svårt, inte minst inom klimatområdet. Folkpartiets rapport hade knappt hunnit distribuerats förrän moderaterna gick till indirekt motattack mot fp:s klimatutspel. Det skedde via en arbetsgrupp som föreslår att dagens biobränslen ska få fortsatta skattesubventioner och att framtida generationers biobränslen också ska bli föremål för stöd från staten. Moderaterna vill också att miljöbilarna ska slippa fordonsskatt i fyra år. Totalt har den moderata gruppen fått ihop ett program på tolv punkter som syftar till en bättre klimatpolitik. Samtidigt har vi inte hört ett ord från Miljöministern, Andreas Carlgren. Blir det enkelt att övertala centerpartiet att bygga ut kärnkraften, tror du?
Allt hänger ihop - klimathot, oljekris och livsmedelsbrist, de påverkar varandra, förorsakar delvis varandra och kräver inte sällan samma, ibland motstridiga åtgärder.

Men jag håller med om att Etanol, trots allt, endast är en återvändsgränd. Jag tror på konceptet som Borås jobbar med, Biogas. Bränsle från egna sopor. Vad vi ändå förhoppningsvis kan enas om är att bensin och olja som drivmedel inte är en möjlig väg. Vare sig för Borås eller för världen.

För den som orkar – lyssnade jag för ett par veckor sedan till Bo Ekman, grundare av Tällberg Foundation. Föreläsningen finns på video och den är väl värd att lyssna till.
Den finns här.
Andra som skriver om miljö och bränsle är, allt om miljö, Temfunderingar, DN ledarblogg.

Inga kommentarer: