torsdag 3 juli 2008

Snabba på utredningen om Waxholmsdomens konsekvenser

Idag har regeringen fattat beslut om proposition om Lissabonfördraget. Regeringen fortsätter den svenska ratifikationsprocessen och ger därmed riksdagen möjlighet att hantera fördraget när den återsamlas i höst. I ett pressmeddelande säger de att:
- Vi är lite bekymrade över de olika uttalanden som kommer från socialdemokraterna. Ena dagen vill de dra i handbromsen och nästa vill de fortsätta processen. Vi är övertygade om att Lissabonfördraget är det bästa för EU och att det innebär ökad insyn, demokrati och effektivitet, säger Cecilia Malmström.

Ja men det är inte särdeles konstigt då den moderatstyrda regeringen säger att de skall värna svenska kollektivavtal men deras motsvarigheter, Charlotte Cederschiöld och Gunnar Hökmark tex, i EU anser att EG-domarna är bra.
Och att utredningen om den svenska modellen och hur den kan räddas tar uppseendeväckande lång tid i Sverige. Den är klar i Danmark redan. De vet hur de skall agera.
Efter Irlands nej behöver vi kanske inte ha alltför bråttom. Vi kanske skall vänta till utredningen är klar.
Jag har mycket svårt att lita på Littorin.

Inga kommentarer: